Eğitim Sitesi

Deklemi Çözmek Nedir? Deklemi Çözmek Hakkında Kısaca Bilgi

Deklemi Çözmek Terimi Hakkında Bilgiler

Deklemi ÇözmekMatematik-Geometri Terimi Olarak Deklemi Çözmek:
Denklemin köklerinin bulma işlemi.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box Denklem: 1-İçinde yer alan bazı niceliklere ancak uygun bir değer verildiği zaman sağlanabilen eşitlik, muadele. 2-İçinde bilinmeyen değişken bulunan ve bil devam et

  box Rasyonel Denklem: P(x) ile Q(x), sıfır polinomundan farklı iki polinom ise P(x) / Q(x)= 0 denklemi. devam et

  box Santilitre: Litrenin 1/100 üne santilitre denir."cl" biçiminde yazılır. devam et

  box Belirsiz İfade: ∞/∞, 0/0, ∞-∞, 0.∞, 0° biçimindeki ifadelerin her biri. devam et

  box Vektör Uzayının Boyutu: Vektör uzayının tabanındaki elemanlarının sayısı. devam et

  box Çevre: 1-Bir çokgenin bütün kenar uzunluklarının toplamı. 2-Bir çokgen oluşturan doğru parçalarının uzunlukları toplamı o çokgenin çevresini verir. devam et

  box Fonksiyon: 1- Tanım kümesinin her elemanını, değer kümesinin yalnız bir elemanıyla eşleyen bağıntı. 2- Bir kümenin her elemanını, ikinci kümenin yalnız bir el devam et

  box Benzer Terim: Bir cebirsel ifadede kuvvetleri aynı olan bir değişkenin aynı veya farklı kat sayılara sahip terimleri. devam et