Eğitim Sitesi

Değişiklik Önergesi Nedir? Değişiklik Önergesi Hakkında Kısaca Bilgi

Değişiklik Önergesi Terimi Hakkında Bilgiler

Değişiklik ÖnergesiSiyaset Terimi Olarak Değişiklik Önergesi:
Kanun tasarı ya da teklifinin maddelerinde değişiklik yapmayı sağlayan önerilerdir. Komisyonlarda komisyon üyelerince, Genel Kurul'da ise milletvekilleri ve Hükümet tarafından değişiklik önergeleri verilebilir. İşlem gören önergelerden kabul edilenler çerçevesinde tasarı ve teklif metinleri nihai şeklini almaktadır.

 

Değişiklik ÖnergesiParlamento (TBMM) Terimi Olarak Değişiklik Önergesi:
Kanun tasarı veya tekliflerinin maddelerinde değişiklik yapılması, metne ek veya geçici madde eklenmesi, metinden madde çıkarılması gibi talepleri içeren gerekçeli önerilerdir. Komisyonlarda komisyon üyesi milletvekillerince, Genel Kurulda ise milletvekilleri ve hükümet tarafından değişiklik önergesi verilebilir.

 

  Benzer Parlamento (TBMM) Terimleri:

  box Gündem (Genel Kurul): Genel Kurul'da görüşülecek konuların sırasıyla yer aldığı ve bir kitapçık şeklinde basılan belgedir. Genel Kurul'un toplandığı her gün milletvekilleri devam et

  box Ara Verme: TBMM'nin çalışmalarını 15 günü geçmemek üzere ertelemesidir. devam et

  box Divan: Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis. devam et

  box Referandum: Halk oylaması. devam et

  box Hiyerarşi: Makam sırası, derece düzeni, ast üst ilişkisi. devam et

  box Geçici Komisyon: TBMM Genel Kurulu tarafından belli amaçlarla kurulan ve bu amaç gerçekleştirildikten ya da kendilerine tanınan süre dolduktan sonra dağılan meclis ara devam et

  box Politika: Devletin etkinliklerini amaç, yöntem ve içerik olarak düzenleme ve gerçekleştirme esaslarının bütünü, siyaset. devam et

  box Yerel Yönetim: İl, belediye veya köy halkının oradaki ortak yerel gereksinimlerini karşılayan ve genel karar organları oradaki halk tarafından seçilen kamu tüzel kiş devam et