Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Defter-i hakanî idaresi Nedir? Defter-i hakanî idaresi Hakkında Kısaca Bilgi

Defter-i hakanî idaresi Terimi Hakkında Bilgiler

Defter-i hakanî idaresiHukuk Terimi Olarak Defter-i hakanî idaresi:
eskiden taşınmaz mala ilişkin tasarruf işlemlerinin kayıt ve tescil edildiği daire

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Atî: gelecek; gelen (kişi veya şey); gelecek zaman; istikbal devam et

  box Ârif: Anlayışlı, sezgili devam et

  box Tesellüm: teslim alma devam et

  box Layiha: Herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi bildiren yazı; tasarı. Dilekçe; yazılı dilek; istek; tasarı. devam et

  box Muacceliyet: Borçlunun edimini yerine getirmekle yükümlü olduğu an, borcun vadesinin gelmiş olması. devam et

  box Tehir: erteleme; ara verme devam et

  box Ziya: kaybetme; yitme devam et

  box Kazai Rüşt: 15 yaşını bitirmemiş olan mümeyyiz bir küçüğün, ana ve babasının muvafakatiyle mahkemece reşit kılınması devam et