Eğitim Sitesi

Def'aten Nedir? Def'aten Hakkında Kısaca Bilgi

Def'aten Terimi Hakkında Bilgiler

Def'atenHukuk Terimi Olarak Def'aten:
bir defada; birden

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Men'i Muaraza Davası: Bir mal üzerinde;başka bir kimse tarafından ileri sürülen hak veya yapıların el atmanın önlenmesi isteğiyle açılan dava. devam et

  box Heyet: Üç veya daha fazla hâkimin bir arada çalışması. devam et

  box Tevdi etmek: vermek; bırakmak; sunmak devam et

  box Gaip: 1- Görünmeyen; hazır olmayan; yitik; yok olan kişi; kaybolan ve kendisinden uzun zaman haber alınamayan kişi. 2- Yokluğu farz edilen kişi, bulunduğ devam et

  box Yasama: Genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma; Yasa koyma, yasa yapma, teşri. devam et

  box İhsas-ı Rey: 1- Tarafını belli etmek 2- Hakimin devam etmekte olan davaya ilişkin görüşünü ( kararını ) belli ederek davanın seyrini etkilemesidir. devam et

  box Hukukun Sistemi: Kapsam ve özellikleri açısından birbirinden farklı olan çeşitli ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarını, düzen ve ayrıma tabi tutmak. devam et

  box İstihrâç: Çıkarma; çıkarılma; netice çıkarma; anlam çıkarma; anlama devam et