Eğitim Sitesi

Debbağ Nedir? Debbağ Hakkında Kısaca Bilgi

Debbağ Terimi Hakkında Bilgiler

DebbağSosyal Bilgiler Terimi Olarak Debbağ:
Deri işleyen kimse.

 

  Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri:

  box Nevbet Vurdurmak: Türk devletlerinde kağanın çadırı önünde davullar ile bir çeşit ezgi çaldırılırdı. Buna nevbet vurdurmak denirdi. "Nevbet vurdurmak bağımsızlık, ege devam et

  box Ahilik: Selçuklular ile Osmanlılar döneminde Anadolu'da kurulan esnaf ve zanaatkâr loncalarının öncüsü sayılan sosyal örgütlenme. Şehirlerde oturan esnafı devam et

  box Kadı: 1- Kazâ'yı yönetmekle sorumlu kişidir. Kazâ'da mahkeme işleri kadının evinde ya da camide yapılır ve kaydedilirdi. "Kadı medrese mezunu olup kurallar devam et

  box Yakın Çağ: Fransız İhtilalı ile başlayıp günümüze kadar devam eden dönemdir. devam et

  box Davranış: 1. Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. 2. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. devam et

  box Papirüs: Bir bitkiden elde edilen bir çeşit kâğıt. devam et

  box Boy: Ortak bir atadan türediklerine inanılan toplumsal ve ekonomik ilişkilerinde anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk. devam et

  box Kimyasal: Kimyaya ait, kimya ile ilgili. devam et