Eğitim Sitesi

Davayı Nakzen İade Etmek Nedir? Davayı Nakzen İade Etmek Hakkında Kısaca Bilgi

Davayı Nakzen İade Etmek Terimi Hakkında Bilgiler

Davayı Nakzen İade EtmekHukuk Terimi Olarak Davayı Nakzen İade Etmek:
Bir yargı kararını, yargılama yöntemine ilişkin hükümler bakımından yerinde görmeyip bozarak hükmü veren mahkemeye geri göndermek.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Akd-i mebhusünanh: sözü geçen akit, anlaşma, sözleşme devam et

  box Vaz': koyma; konulma (yürürlüğe koyma) devam et

  box Mübâyin: zıt; aykırı; ters devam et

  box Müşteki: Şikayette bulunan, şahsî davacı. İlgili makama derdini aktaran. devam et

  box Nispi Butlan: Hukukta kendiliğinden geçersiz olma, kanuna, kamu düzenine, ahlaka aykırılık halidir. İşlem hukuken vardır ama yapıldığı andan itibaren geçersizdir. devam et

  box İtiraz: Yapılan bir hukuki işleme veya verilen bir karara karşı; kanunun gösterdiği şekilde ikinci bir kez inceleme istemi. Karşı çıkış; takışma; karşı koyma. devam et

  box Müşâbih: benzeyiş; benzeme devam et

  box Vesayet: Vasi ile temsil edilme hali. Küçük veya kısıtlıların çıkarlarını korumak üzere mahkemece yasal temsilci atanması. devam et