Eğitim Sitesi

Davayı Nakzen İade Etmek Nedir? Davayı Nakzen İade Etmek Hakkında Kısaca Bilgi

Davayı Nakzen İade Etmek Terimi Hakkında Bilgiler

Davayı Nakzen İade EtmekHukuk Terimi Olarak Davayı Nakzen İade Etmek:
Bir yargı kararını, yargılama yöntemine ilişkin hükümler bakımından yerinde görmeyip bozarak hükmü veren mahkemeye geri göndermek.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Demirbaş: Bir taşınmazın kiraya verilmesinde kiraya dahil olan, kiralamanın sonunda aynı cins ve değerde iade edilen veya değ devam et

  box Taahhütname: Kişinin kendi ad ve hesabına, bir gerçek kişi veya tüzel kişiye karşı, sözleşmeli ya da sözleşmesiz olarak, bi devam et

  box Mütedâir: dair olan; ilişkin; değin devam et

  box Vareste Tutulma: Muaf tutulma devam et

  box Vasiyet: Kişinin sağlığında tek taraflı irade açıklaması ile yaptığı ölüme bağlı tasarruf. devam et

  box Literal: Kelimesi kelimesine, her şeyi harfi harfine yerine getiren, yalın sade. devam et

  box Aile Yurdu: Bir kimsenin, ailenin gereksiniminden büyük olmamak ve bizzat kendisinin veya ailesinin işletmesi ya da oturması koşuluyla, aile bireylerinin geçimi v devam et

  box Temettü: kâr; kazanç payı; yarar devam et