Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Davayı Nakzen İade Etmek Nedir? Davayı Nakzen İade Etmek Hakkında Kısaca Bilgi

Davayı Nakzen İade Etmek Terimi Hakkında Bilgiler

Davayı Nakzen İade EtmekHukuk Terimi Olarak Davayı Nakzen İade Etmek:
Bir yargı kararını, yargılama yöntemine ilişkin hükümler bakımından yerinde görmeyip bozarak hükmü veren mahkemeye geri göndermek.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Beynelmilel: Herkes tarafından kabul edilen, uluslararası devam et

  box Gayr-i mümkün: olanaksız; imkansız devam et

  box Mütemâyil: eğilimli; taraflı görünen devam et

  box Teşrik: Yaptığı bir işe ortak almak. devam et

  box Kat': kesme; kesilme; karar verme; sona erdirme devam et

  box Sınırlı Sorumluluk: Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle sorumlu olması durumu. devam et

  box Zâhire: Yiyecek; gerektiği zaman harcanmak üzere ambarda saklanan hubûbat devam et

  box Zaruret: Gereklilik, zorunluluk, sıkıntı. devam et