Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Davayı Nakzen Görmek Nedir? Davayı Nakzen Görmek Hakkında Kısaca Bilgi

Davayı Nakzen Görmek Terimi Hakkında Bilgiler

Davayı Nakzen GörmekHukuk Terimi Olarak Davayı Nakzen Görmek:
Yargıtay tarafından bozulan bir karar üzerine bozma sebeplerini de göz önünde tutarak davaya yeniden bakmak.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Sulh: Barış. devam et

  box Bilâ kayd ü şart: kayıtsız ve şartsız devam et

  box Muhtariyet: özerklik , bağımsızlık devam et

  box Kamu Hakları: şahıslar ile devlet arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk kurallarından, yani kamu hukukundan doğan haklardır. devam et

  box Adli Sicil Kaydı: Kesinleşmiş mahkumiyet kararlarını gösterir kayıt. devam et

  box Patent: Bulgu belgesi. devam et

  box Mal: Hakikî veya hükmî bi kimsenin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü (Varlık, servet, para, ticaret eşyası gibi.) devam et

  box Hali sabıka irca: eski hale getirme devam et