Eğitim Sitesi

Davayı Nakzen Görmek Nedir? Davayı Nakzen Görmek Hakkında Kısaca Bilgi

Davayı Nakzen Görmek Terimi Hakkında Bilgiler

Davayı Nakzen GörmekHukuk Terimi Olarak Davayı Nakzen Görmek:
Yargıtay tarafından bozulan bir karar üzerine bozma sebeplerini de göz önünde tutarak davaya yeniden bakmak.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Tedricen: azar azar; yavaş yavaş; aşamalı olarak devam et

  box Adli: Adaletle ilgili. devam et

  box Defter-hâne: taşınmaz mallara ilişkin tasarrufların kayıt devam et

  box Emtia: ticaret konusu her türlü mal, eşya. devam et

  box Kat malikleri kurulu: Kat mülkiyetine konu taşınmazdaki bütün kat maliklerinin oluşturduğu kurul. devam et

  box Mal: Hakikî veya hükmî bi kimsenin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü (Varlık, servet, para, ticaret eşyası gibi.) devam et

  box Âlikadr: Kıymeti yüksek devam et

  box Kefalet: kefil olma; kefillik, bir kimsenin alacaklısına karşı, o kimsenin borcunun yerine getirilmesini sağlamak yükümlülüğü alt devam et