Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Davanın Kabulü Nedir? Davanın Kabulü Hakkında Kısaca Bilgi

Davanın Kabulü Terimi Hakkında Bilgiler

Davanın KabulüHukuk Terimi Olarak Davanın Kabulü:
Dava dilekçesindeki istemi bütünü ile veya kısmen kabul eden hukuk mahkemesi sonuç kararları.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İrat Senedi: Bir alacak nedeniyle üzerinde gayrimenkul mükellefiyeti kurulan bir taşınmazın değerinin, taşınmazdan ödenmesi gerekli bir para borcu biçiminde bağıms devam et

  box Mülâhazât: düşünceler devam et

  box Gayrikanuni: Yasa dışı, gayriyasal devam et

  box Evvelâ: birinci olarak; herşeyden önce; ilk önce devam et

  box Veçhile: (bu) yönden; böylece; uyarınca devam et

  box Meşhudat: şahitlik devam et

  box Eşkâl: biçimler; suretler; tarzlar devam et

  box Kadastro: Arazilerin ve arsaların yerini, alanını, sınırlarını ve sahiplerini belirtip plana bağlama işi. devam et