Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Davalı Nedir? Davalı Hakkında Kısaca Bilgi

Davalı Terimi Hakkında Bilgiler

DavalıHukuk Terimi Olarak Davalı:
Davalı tarafından kendine karşı dava açılan kişi.

 

DavalıBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Davalı:
Davacı tarafından kendisine kar"ı dava açılan kişi.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Maden kirası: Maden işletilsin veya işletilmesin devlete verilen para devam et

  box İntikal: Geçme; geçirim; nakil; birinden diğerine geçme; yer değiştirme; el değiştirme bir mal üzerindeki tasarruf hakkının kanun ile belli kimselere geçmesi devam et

  box Tecessüm: Boyut kazanma, cisimlenme devam et

  box İnfisah: Ortadan kalkma; dağılma; fesholma. devam et

  box Vareste Tutulma: Muaf tutulma devam et

  box Bilirkişi: Çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda düşüncesine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, eksper. devam et

  box Keşide: Bir çek veya poliçenin düzenlenerek imza edilmesi ve ilgiliye gösterilmek üzere lehtara veya hamile verilmesi işlemi. devam et

  box Müştemilât: eklenti devam et