Eğitim Sitesi

Darül Kurra Nedir? Darül Kurra Hakkında Kısaca Bilgi

Darül Kurra Terimi Hakkında Bilgiler

Darül KurraOsmanlıca Terimi Olarak Darül Kurra:
Cami, mescit gibi yerlerin hemen yanında yapılan kuran okuma yeri.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Gaza: İslam dinini korumak ve yaymak amacıyla yapılan her türlü mücadele. devam et

  box İfta Görevi: Fetva görevidir. Yapılanların şeriata uygun olup olmadığı konusunda fikir beyan etme görevidir. Fetva verme yetkisine sahip olanlara MÜFTİ denilird devam et

  box Alaca Bayrak: Yeniçerilerin süvari kısmını teşkil eden ve "ebna-i sipahiyan" ismini alan altı bölükten dördüne ayrıca verilen isimdi. Bu dört bölük "ulûfeciyan-ı ye devam et

  box İmarethane: Fakirlere ve öğrencilere yiyecek dağıtmak için kurulmuş hayır kurumu. devam et

  box Yurtluk: Büyük köşk, malikane, bir yerin gelirinin ömür boyu bir kimseye tahsis edilmesi. devam et

  box Serasker: 1- Padişah ve sadrazam sefere çıkmadığı zaman ordunun başında seferi yöneten vezire verilen ünvan. / 1826 yılında yeniçeri ocağının kaldırılmasından s devam et

  box Anasır: Osmanlı Devleti'nde yaşayan çeşitli etnik unsurlar devam et

  box Derviş: Tarikatlardan birine bağlı olan ve tekkede çile ile uğraşan, giyim ve yaşayışında tarikatının adetlerini güden kişi. devam et