Eğitim Sitesi

Darbe Nedir? Darbe Hakkında Kısaca Bilgi

Darbe Terimi Hakkında Bilgiler

Darbeİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Darbe:
Bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya demokratik yollardan yararlanarak hükümeti istifa ettirme veya rejimi değiştirecek biçimde yönetimi devirme işi.

 

DarbeTarih Terimi Olarak Darbe:
Bir ülkede siyasal iktidarın tümünü (yasama, yürütme, yargı güçlerini) zorla, gerekirse silah kullanarak ele geçirmektir. Böyle bir eylemden sonra genellikle ülkede tüm hak ve özgürlükler darbeyi düzenleyenler tarafından yok edilir. Darbeler ülkelerde yönetici kadroları değiştiren, ülkenin ekonomik ve toplumsal düzeninde herhangi bir iyileştirme yapmayan baskı yönetimleridir.

 

DarbeSiyaset Terimi Olarak Darbe:
Bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya demokratik yollardan yararlanarak hükûmeti istifa ettirme veya rejimi değiştirecek biçimde yönetimi devirme işi.

 

DarbeFen Bilimleri Terimi Olarak Darbe:
Vuruş, çarpış.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Statükocu: Süregelen durumu korumaya meyilli olan. Değişime direnen. devam et

  box Lağvetmek: Bir kuruluşu kaldırmak, işleyişine son vermek. devam et

  box Alaydan Yetişme: Eskiden Orduda erlikten ilerleye ilerleye yetişen subay. devam et

  box Temsil: Birinin ya da topluluğun sözcülüğünü yapma. devam et

  box Pozitivizm: Olguculuk, araştırmalarını olgulara, deneylere, gerçeklere dayanan, fizik ötesi açıklamaları kuramsal olarak olanaksız ve yararsız gören Auguste Comte devam et

  box Hasretmek: Bir şeyin bütününü birine, bir şeye ayırmak, vermek. devam et

  box Topyekün: Eksiksiz, toplam, toplu olarak, hep birlikte. devam et

  box Mutasarrıf: Osmanlı yönetim örgütünde sancakların yöneticisine verilen ad. devam et