Eğitim Sitesi

Dar-ül Harp Nedir? Dar-ül Harp Hakkında Kısaca Bilgi

Dar-ül Harp Terimi Hakkında Bilgiler

Dar-ül HarpTarih Terimi Olarak Dar-ül Harp:
Bir İslam devletinin egemenliği altında bulunmayan topraklardır. Bu topraklar İslam saldırılarına açık, cihat alanlarıdır.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Budizm: Brahmanizm'den sonra Hindistan'da ortaya çıkan inanıştır. Bir din olmaktan çok ahlak kurallarını kapsamaktadır.Bu inanışa göre, yaşam elem ve acı dem devam et

  box Şeb-i Arus: Mevlâna'nın ölüm yıldönümünde yapılan törene verilen isim. devam et

  box Rıka: Arap harflerinin en çok kullanılan el yazısı biçimi. devam et

  box Kimya: C14 metodunu kullanarak eski kullanılmış araç ve gereçlerin yaşları hakkında bilgi verir. devam et

  box Azab (Azeb): Osmanlılar'da ordunun çekirdeğini oluşturan hafif piyade askeri. Bu terim 13. yüzyıldan beri askeri bir terim olarak kullanılıyor ve başlangıçta genel devam et

  box Maarif: Eğitim ve öğretim sistemi. devam et

  box Ahkâm: Hükümler. devam et

  box Nota: Bir devletin başka bir devlete ya da o devletin elçisine önemli bir siyasal konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı ya da sözlü bildiridir. devam et