Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Danıştay (Şurayıdevlet) Nedir? Danıştay (Şurayıdevlet) Hakkında Kısaca Bilgi

Danıştay (Şurayıdevlet) Terimi Hakkında Bilgiler

Danıştay (Şurayıdevlet)Tarih Terimi Olarak Danıştay (Şurayıdevlet):
Hükümetçe hazırlanan yasa, yönetmelik, tüzük tasarılarını, ayrıcalık sözleşmelerini vb. inceleyip görüşlerini bildirmek, yönetim davalarına bakmak gibi görevleri bulunan, bu konularda en yüksek bir danışma, yargılama yeri, bağımsız bir anayasal kuruluş.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Astronomi: Gökbilimi. devam et

  box Semahane: Mevlevi tekkelerinde dervişlerin sema ayini yaptıkları özel bölüm. devam et

  box Hassa: 1-Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu Selçuklu Devletinde merkezde bulunan, savaşlarda ele geçirilen küçük yaşlardaki kölelerin eğitilmesiyle oluşturul devam et

  box Sünnilik: Hz. Muhammed'in sünneti ile sahabe ve tabiin topluluğunun belirlediği inanç biçimine dayalı mezheplere verilen ortak ad. İran, Irak ve Yemen dışında devam et

  box Ziggurat: Tepeye doğru gidildikçe daralan üst üste bir Mezopotamya kökenli dinsel yapı. Çok katlı Sümer tapınağı. devam et

  box Tasavvuf (Sufizm, Gizemcilik): Varlıkla insan arasında ilişki kurulabileceği temeline dayanan ve tarihsel gelişiminde çeşitli değişikliklere dönüşen dinsel inanıştır. Bir takım gizl devam et

  box Hacegan: Devlet dairelerinde, yazı işlerinin başında ve defterdarlık, nişancılık gibi görevlerde bulunanlar için kullanılan bir unvan. devam et

  box Baskın: Ani saldırı. devam et