Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Damga Harcı Nedir? Damga Harcı Hakkında Kısaca Bilgi

Damga Harcı Terimi Hakkında Bilgiler

Damga HarcıHukuk Terimi Olarak Damga Harcı:
Kamuya ait mal ve hizmetlere vatandaşın katkı payı olarak ödediği vergi.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Ergin Olmak: Bir kimsenin kanunun belirttiği belli bir yaş sınırını aşması. devam et

  box Geçerlilik Şekli: Bir sözleşmenin geçerli olarak meydana gelebilmesi için gerek kanun gerekse tarafların iradesi gereği uyulması gereken şekil. devam et

  box Müsadere: Kendiliğinden suç teşkil eden veya suçta kullanılan eşyanın zoralımı. Zoralım; bir kimsenin taşınır veya taşınmaz bir malının, kendi isteği olmaksızın devam et

  box Konsinyasyon: mal satışları bazı hallerde doğrudan doğruya yapılmaz. Bir kişi aracılığıyla olur. Mal aracının deposuna, bir banka deposuna, umumi mağazalara veya gü devam et

  box Kabotaj Hakkı: Türk kara sularında, Türkiye'deki akarsu ve göllerde gemi bulundurma, bunlarla gidiş geliş ve taşıma yapma hakkı devam et

  box Meşruhat: Açıklamalar verilmiş, şerhler konulmuş, tafsilât. devam et

  box Fıtrî: tabii; yaradılışındaki; doğasındaki devam et

  box Arâzi-i mevât: hiç kimsenin tasarrufu altında olmayan ve halka terk ve tahsis edilmemiş bulunan,yüksek sesli bir kimsenin sesi işitilmeyecek derecede devam et