Eğitim Sitesi

Damga Harcı Nedir? Damga Harcı Hakkında Kısaca Bilgi

Damga Harcı Terimi Hakkında Bilgiler

Damga HarcıHukuk Terimi Olarak Damga Harcı:
Kamuya ait mal ve hizmetlere vatandaşın katkı payı olarak ödediği vergi.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Karar: Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı, hüküm devam et

  box Kesinleş(tir)me: Hukuki yolları tüketen bir yargı kararının sonuç doğurması için mahkemece düşülen şerh. devam et

  box İstinaf Mahkemesi: Sulh ve asliye mahkemeleri vb. ilk derece mahkemeler ile temyiz mahkemeleri arasında yer alan ikinci derecede yüksek mahkeme devam et

  box Der-piş: en önde; göz önünde bulunan; öngörü devam et

  box Esham: pay senedi; hisse senedi devam et

  box Tevfik: uydurma; uygunlaştırma devam et

  box Duruşma: Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi, Yargılamada iddia ve savunma makamlarının delillere dayanarak tartıştıklar devam et

  box Yeniden değerleme: Vergi matrahının hesaplanmasıyla ilgili ekonomik kıymetlerin takdir ve tespiti; paranın değer kaybı gözönüne al devam et