Eğitim Sitesi

Dalton Atom Modeli Nedir? Dalton Atom Modeli Hakkında Kısaca Bilgi

Dalton Atom Modeli Terimi Hakkında Bilgiler

Dalton Atom ModeliKimya Terimi Olarak Dalton Atom Modeli:
Atom maddenin en küçük yapıtaşı olup daha küçük parçalara bölünemez içi dolu bir küredir.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box İyon Yapılı Bileşikler: İyonik bağlar içeren bileşikler. devam et

  box Amalgam: Civanın diğer metaller ile oluşturduğu alaşımlar. Cıva içeren alaşım. Bileşenlerine bağlı olarak bazıları sıvı bazıları katıdır. devam et

  box Beta Işıması: Beta ışıması yapan çekirdekte bir nötronun, proton ve elektrona dönüştüğü kabul edilir. Oluşan elektron beta taneciği olarak çekirdek dışına fırlatılı devam et

  box Soğutma Etkisi: Buharlaşma olan ortamda, ortalama kinetik enerjileri fazla olan moleküllerin sıvıdan, gaz fazına geçmelerinden dolayı ortamın kinetik enerjisinin azal devam et

  box Katot ışın tüpü: Uçlarında metal elektrot bulunan ve içerisine düşük basınçta gaz konulup elektronlara elektriksel gerilim uygulanmasıyla gaz örneğinin ışık yaymasını devam et

  box Kuantum kuramı: Enerjinin paketler hâlinde taşındığını savunan teori. devam et

  box Yanma Reaksiyonu: Her hangi bir maddenin elementel haldeki oksijenle tepkimesine yanma tepkimesi denir. devam et

  box Tampon Çözeltiler: 1- Bazı çözeltilere az miktarda asit, baz ve su eklendiğinde pH'ı önemli ölçüde değişmez. Bu tür çözeltilere tampon çözeltiler denir. 2- pH değerini, devam et