Eğitim Sitesi

Dakika Nedir? Dakika Hakkında Kısaca Bilgi

Dakika Terimi Hakkında Bilgiler

DakikaMatematik-Geometri Terimi Olarak Dakika:
1 saatlik sürenin altmışta birine dakika denir ve "dk" ile gösterilir.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box Birim Kare: Bir kenar uzunluğu 1 birim olan kare. devam et

  box Kapalı Fonksiyon: F(x,y)=0 biçiminde yazılabilen fonksiyon. devam et

  box Ters (Zıt) Vektörler: Doğrultu ve uzunlukları aynı, yönleri farklı olan vektörler. devam et

  box Nitelik: Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özelliktir. devam et

  box Küre Kuşağı: Bir küre yüzeyinin paralel iki düzlem arasında kalan parçası. devam et

  box Deltoid: Bitişik iki kenarı birbirine eş, diğer bitişik iki kenarı da birbirine eş olan dörtgene denir. devam et

  box Silindirik Takoz: Kısa yüksekliği sıfır olan eğik silindir. devam et

  box Polinom: Çokterimli, H(x) halkasının P(x) = a0 + a1x + ... + anxn elemanı. devam et