Eğitim Sitesi

Daire Grafiği Nedir? Daire Grafiği Hakkında Kısaca Bilgi

Daire Grafiği Terimi Hakkında Bilgiler

Daire GrafiğiMatematik-Geometri Terimi Olarak Daire Grafiği:
Daire GrafiğiBir bütünün parçaları hakkında bilgi sunmada kullanılan, daire şeklindeki grafik türü.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box A ile B nin Kartezyen Çarpımı: Birinci bileşeni A dan, ikinci bileşeni B den alınarak elde edilen ikililerin kümesidir. devam et

  box Asır: Yüz yıl devam et

  box Elipsin Teğeti: Elips üzerinde bulunan bir tek noktadan geçen doğru. devam et

  box Asimptot: 1- Düzlemsel bir eğriye sonsuzda teğet olacak biçimde çizilebilen doğru veya eğri. 2- Hiperbolü sonsuzda kesen köşegen. devam et

  box Gram: Kütle ölçüsü temel birimi "gram" dır. +4° deki 1 cm³ saf suyun kütlesine "1 gram" denir. "g" harfi ile gösterilir. devam et

  box Dairenin Alanı: Yarıçapın karesinin Pi sayısı ile çarpımına eşittir. devam et

  box Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler: a, b,c ϵ R ve a ≠ 0 , b ≠ 0 olmak üzere; ax + by = c şeklindeki eşitliklere birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler denir. devam et

  box Diskriminant: ax² + bx + c = 0 ikinci derece denkleminde b²-4ac ifadesi. devam et