Eğitim Sitesi

Dâhiliye Nazırı Nedir? Dâhiliye Nazırı Hakkında Kısaca Bilgi

Dâhiliye Nazırı Terimi Hakkında Bilgiler

Dâhiliye Nazırıİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Dâhiliye Nazırı:
Osmanlı Devleti'nde içişleri bakanı.

 

Dahiliye NazırıTarih Terimi Olarak Dahiliye Nazırı:
Osmanlı Devleti'nde II. Mahmut Dönemi'nden itibaren bu günkü İçişleri Bakanlarının yaptığı işleri yapanlara verilen addır. Bu makama Mülkiye Nezareti de denirdi.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Rubu: Metrenin kabulünden evvel ipekli, yünlü, basma ve emsali kumaş, bez vb. şeylerin ölçülmesinde kullanılan çarşı arşınının kesirlerinden birinin adıdır. devam et

  box İştirak: Bir işe, bir düşünceye katılma, katılım. devam et

  box Kurmay: Harp akademilerine girerek eğitimlerini başarıyla bitirmiş subay, erkânıharp. Kurmaylık yetkisi ve niteliği olan (subay). devam et

  box İtilaf: Anlaşma, uyuşma, uzlaşma. devam et

  box İhlal: Bozma, zarar verme. Yasa ve düzene uymama. devam et

  box Dikte: Bir başkasına o anda söyleyerek yazdırma, yazdırım. devam et

  box Skolâstik: İnanç ve bilgiyi kiliseyle, özellikle Aristoteles'in bilimsel sistemini uyumlu bir biçimde birleştirmeye çalışan Orta Çağ felsefesi. devam et

  box Sömürge: Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, müstemleke, devam et