Eğitim Sitesi

Cüzlük Nedir? Cüzlük Hakkında Kısaca Bilgi

Cüzlük Terimi Hakkında Bilgiler

CüzlükYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Cüzlük:
Cüz teşkil edecek büyüklükteki kâğıda verilen ad; yirmi sayfadan meydana gelen forma. Bugün on altı sayfadan oluşan forma, eskiden yirmi sayfa idi.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Mahat: Mücellit terimlerindendir. Kap ile dip (sırt) arasındaki açıklığa verilen addır. Bu kısma meşin veya bez kaplanır. Kapağa hareket kolaylığı sağlar. devam et

  box Tenasüp: Ölçülü olma; Hüsn-i hatta aranan bir vasıftır. Harflerin boyları, kalınlıkları, harf aralıkları, kalem kalınlığına göre olmasıdır. devam et

  box Şebihnüvis: Portre yapan. Nakış ile ilgili bilgilere de bakınız. devam et

  box Zerefşanlı Ebru: Ebrunun üzerine varak altının ezilerek serpilmiş şekli. devam et

  box Dişi Oyma: Oymacılıkta oyulan kısma dişi oyma denir. devam et

  box Dip Tutmak: Şiraze örüldükten sonra, kitabın sırtına deri, bez veya kâğıt yapıştırmak. devam et

  box Boyun: Arap harflerinin bükülme yerlerine verilen ad. devam et

  box Pençberk: Beş dilimli yaprak. Ayet aralarında görülen beş yapraklı tezhiplenmiş şekiller. 13. ve 14. yüzyıllarda sevilerek kullanılan hatai motifi ile 15. yüzyı devam et