Eğitim Sitesi

Cüz-i Layetecezza Nedir? Cüz-i Layetecezza Hakkında Kısaca Bilgi

Cüz-i Layetecezza Terimi Hakkında Bilgiler

Cüz-i LayetecezzaHukuk Terimi Olarak Cüz-i Layetecezza:
Bölünemeyen, parçalanamayan şirket payı, hisse.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Ferâgat: vazgeçme; el çekme; dinlenme devam et

  box Berî-üz-zimme: zimmetten kurtulmuş; aklanmış devam et

  box İstinkâf: Çekimser kalma; çekinme; geri durma; sakınma devam et

  box Alâhilâf'ül-kanun: kanun hilafına; yasaya aykırı olarak devam et

  box Sosyal Güvenlik: Sosyal sigorta, sosyal yardım vb. araçlarla halkın sosyal durumunu güvence altına alma. devam et

  box İta Amiri: Satın alımlarda ihale ve ödeme onayı için imza yetkisine haiz kamu görevlisi. devam et

  box İstimval: Devletin,olağanüstü durumlarda ilgililerin rızası olmasa bile yasa gereğince ve değer pahası karşılığında kişilerin elindeki mallara el koyması. devam et

  box Şifahî beyan: Sözlü açıklama devam et