Eğitim Sitesi

Cümle Dışı Öge Nedir? Cümle Dışı Öge Hakkında Kısaca Bilgi

Cümle Dışı Öge Terimi Hakkında Bilgiler

Cümle Dışı ÖgeTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Cümle Dışı Öge:
Cümlenin içinde yer alan ancak cümlenin ögesi olmayan sözcük ya da sözcük grubu.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Devrik Cümle: Anlamı güçlendirmek veya güzelleştirmek için Türkçenin normal söz dizimine aykırı olarak yüklemi öteki cümle ögelerinden daha önce gelen cümle: Ne mut devam et

  box Unsur: Öge, eleman. devam et

  box Niteleme Sıfatı: Ada sorulan "nasıl?" sorusuna yanıt olan sıfat. devam et

  box Yüklemine Göre Cümleler: Cümleler yüklemine göre isim cümlesi, fiil cümlesi türüne ayrılır. devam et

  box Yakın Anlam: Gösterdikleri kavram ve taşıdıkları anlam bakımından birbirine yakın olan kelimeler: anlaşmak/uyuşmak, darılmak/küsmek/gücenmek/incinmek vb. devam et

  box İlgi Zamiri: Adın yerini tutan-ki eki. devam et

  box Ad-Fiil Grubu: -mak, -ma, -ış/-uş ekleriyle kurulmuş ve grup sonunda yüklem görevi almış bir ad-fiil ile bunun anlamını tamamlayan özne, nesne, zarf ve yer tamlayıcı devam et

  box Bildirme Cümlesi: Bir yargıyı, bir gerçeği bildirmek için yüklemi bildirme kiplerinden biriyle kurulan ad veya fiil cümlesi. devam et