Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Cümle Dışı Öge Nedir? Cümle Dışı Öge Hakkında Kısaca Bilgi

Cümle Dışı Öge Terimi Hakkında Bilgiler

Cümle Dışı ÖgeTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Cümle Dışı Öge:
Cümlenin içinde yer alan ancak cümlenin ögesi olmayan sözcük ya da sözcük grubu.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Şimdiki Zaman: İş ve anlatışın aynı anda yapıldığını bildiren zaman. "-yor" eki ile yapılır. devam et

  box Tek Heceli Dil: Sözcükleri tek heceden oluşan dil. devam et

  box Vurgu: Sözcük içinde bir hecenin, cümle içinde bir sözcük ya da sözcük grubunun diğerlerine göre daha baskılı, kuvvetli söylenmesine vurgu denir. Vurg devam et

  box Şair: Şiir söyleyen veya yazan kimse. devam et

  box İşaret Sıfatı: 1. Somut ve soyut varlıklarla türlü nesne ve kavramları yer, zaman ve tasavvurda uzaklığına göre işaret ederek belirten sıfatlar: bu, şu, o: Bari şu h devam et

  box Şimdiki Zaman Kipi: 1. Fiilin gösterdiği oluş ve kılışın içinde bulunulan zamanda başladığını ve sürmekte olduğunu bildiren kip. Bu kip 1. -(ı)yor/-(u)yor, 2. -mak-ta ekl devam et

  box Şahıs Ekleri: Fiil çekiminde şahıs bildiren ek. 3 şahıs teklik, 3 şahıs çokluk şeklindedir: Bildi-m, bilmiş-im, bil-in, bil-eyim, bile-siniz vb. devam et

  box Edebi: Edebiyatla ilgili, edebiyata ilişkin. devam et