Eğitim Sitesi

Cumhuriyet Savcısı Nedir? Cumhuriyet Savcısı Hakkında Kısaca Bilgi

Cumhuriyet Savcısı Terimi Hakkında Bilgiler

Cumhuriyet SavcısıHukuk Terimi Olarak Cumhuriyet Savcısı:
Devlet adına ve yararına davalar açan, kamu haklarını ve hukuku yerine getirmek üzere yargıç katında sanıkları kovuşturan görevli, müddeiumumi.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Takyit: sınırlama; kayıtlama; şarta bağlama; kısıtlama devam et

  box İkraz: Borç verme; ödünç verme devam et

  box İflas Davası: İflas işlerine bakan mahkemelerde açılan iflasa dair dava. devam et

  box Mevzuat: Yasa, tüzük, yönetmelik diğer hukuk kaynaklarının tümü. devam et

  box Yapı: (imar hukukunda) karada ve suda, sürekli veya geçici, resmî veya özel yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, deği# devam et

  box İpotek: Hak sahibine, alacağını, bir taşınmaz malın değerinden elde etme yetkisini veren sınırlı bir ayni hak. devam et

  box İmâl: Yapma; yapılma; meydana getirme devam et

  box Mevaşi: koyun,keçi,öküz,inek gibi hayvanlar; geviş getiren hayvanlar; hayvan devam et