Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Cumhuriyet Savcısı Nedir? Cumhuriyet Savcısı Hakkında Kısaca Bilgi

Cumhuriyet Savcısı Terimi Hakkında Bilgiler

Cumhuriyet SavcısıHukuk Terimi Olarak Cumhuriyet Savcısı:
Devlet adına ve yararına davalar açan, kamu haklarını ve hukuku yerine getirmek üzere yargıç katında sanıkları kovuşturan görevli, müddeiumumi.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Nef'î: çıkar ile ilgili; faydacı devam et

  box İçtimaî: Sosyal; toplumsal devam et

  box Ön soruşturma: yapılacak soruşturmayla ilgili olarak önceden yapılan soruşturma devam et

  box Kışlak: Kışın hayvanların yayılıp otlamasına uygun yer. Bir veya birkaç köy ya da beldeye, ayrı ayrı veya ortak olarak, kış mevsiminde hayvanlarını barındırma devam et

  box Selef: önce gelen kimse devam et

  box Tertip: sıra; düzen; düzenleme devam et

  box İştirak halinde mülkiyet: Kanundan veya sözleşmeden ötürü birbirlerine ortaklık bağı ile bağlı bulunan kimselerin, bu ortaklıkları nedeniyle bir malın mülkiyetine elbirliğiyle devam et

  box İcra: 1- Borçlunun alacaklıya karşı yapmak veya ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi adli bir kuruluş aracılığıyla yerine getirme. Yapma, yerine getirme, bir devam et