Eğitim Sitesi

Çözümleyici Çizelge Nedir? Çözümleyici Çizelge Hakkında Kısaca Bilgi

Çözümleyici Çizelge Terimi Hakkında Bilgiler

Çözümleyici ÇizelgeFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Çözümleyici Çizelge:
Çıkarım ve önermeleri çözümleyerek denetlenmesini sağlayan çizelge.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Kuram (teori): 1- Belli gerçekleri açıklama, yorumlama ya da belirleme biçiminde ortaya çıkan, olayları denenmemiş, yalnızca düşünceyle kurulmuş temeller üzerine otu devam et

  box Kentleşme: Sanayileşme ve ekonomik gelişmeye paralel olarak kent sayısının artması ve büyümesi sonucunu doğuran, toplum yapısında artan oranda örgütlenme, iş böl devam et

  box Mutlak(saltık): Gerçekte ve düşüncede başka bir şeyle bağlı olmayan, varlık nedeni kendinde olan şey. Her şarttan bağımsız olarak var olan. Tam ve yetkin olan, sınırl devam et

  box Neolokal: Evlenen çiftlerin anne ve babalarının yanında değil de ayrı bir yerde oturmaları. devam et

  box Dürtü: 1- Fizyolojik olan ve tüm canlılarda görülen güdülenme durumları. Örnekler; açlık ve susuzluk. 2- Organizmadaki eksikliği gidermek için doğan güçtü devam et

  box Taksim: Parçalara bölme, bölüştürme. devam et

  box Ontoloji(Varlık Bilim): Felsefenin varlıkla uğraşan kısmı.Mutlakın araştırılması olarak ontoloji idealizme zıttır.Çünkü düşünceden müstakil bir varlık ve varoluş kabul eder. devam et

  box İçtepi: 1- Bir iş yapmak, bir eyleme geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek. 2- Bireyi, doğrudan doğruya eyleme geçmeye zorlay devam et