Eğitim Sitesi

Coulomb Kanunu Nedir? Coulomb Kanunu Hakkında Kısaca Bilgi

Coulomb Kanunu Terimi Hakkında Bilgiler

Coulomb KanunuFizik Terimi Olarak Coulomb Kanunu:
1-İki nokta yük arasındaki itme veya çekme kuvveti, yüklerin çarpımıyla doğru orantılı, aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. 2-Yüklü iki cisim arasındaki itme veya çekme kuvveti, yüklerin çarpımı ile doğru aralarındaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır.

 

  Benzer Fizik Terimleri:

  box Jeocentrik model: Dünyayı merkez kabul eden evren. devam et

  box Ossiloskop: Gerilim ve akımın dalga şeklinde incelendiği aygıt. devam et

  box Çizgisel momentum(mv): Bir cismin kütlesinin hızı ile çarpımından elde edilen vektörsel bir nicelik. devam et

  box Hal Değişimi: Maddenin katı, sıvı, gaz ve plazma halleri arasındaki geçişidir. devam et

  box Gözlem: Bir nesnenin olayın veya bir gerçeğin, niteliklerini bilmek amacıyla, dikkatli ve plânlı olarak ele alınıp incelenmesi devam et

  box Göreli: Kesin olmayıp gözlemciye göre ifade edilen olay. devam et

  box Nötrino: Nötrol lepton; yüklü leptonlardan herbiri (elektron, müon, ve tau). devam et

  box Referans sistemi: Birbirine göre hareket etmeyen nesnelerin oluşturduğu ve böylece diğer nesnelerin hareketlerinin kolayca takip edilebildiği bir sistem. Eylemsiz ve ey devam et