Eğitim Sitesi

Coulomb Kanunu Nedir? Coulomb Kanunu Hakkında Kısaca Bilgi

Coulomb Kanunu Terimi Hakkında Bilgiler

Coulomb KanunuFizik Terimi Olarak Coulomb Kanunu:
1-İki nokta yük arasındaki itme veya çekme kuvveti, yüklerin çarpımıyla doğru orantılı, aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. 2-Yüklü iki cisim arasındaki itme veya çekme kuvveti, yüklerin çarpımı ile doğru aralarındaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır.

 

  Benzer Fizik Terimleri:

  box Fahrenheit sıcaklığı: Suyun donma ve kaynama noktalarını 32 ve 212 değerleri arasında 180 bölmeye ayıran sıcaklık skalası. devam et

  box Mercek: 1. İçinden geçen paralel ışınları düzenli bir biçimde birbirine yaklaştıran ya da uzaklaştıran saydam cisim. 2. Paralel olmayan kavisli iki yüzey, devam et

  box Sigorta: Devreden geçen akımın belli bir sınırın üstüne çıkması duru- munda akımı kesmesi amacıyla kullanılan araç. devam et

  box Etki: Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir. devam et

  box Yer çekim kütlesi: Bir parçacığın diğer parçacıklar arasında onların kütlesel çekim kuvvetlerinden etkilenmesi. devam et

  box Nötrino: Nötrol lepton; yüklü leptonlardan herbiri (elektron, müon, ve tau). devam et

  box Işıma: Maddeden yayılan enerji paketi, ışınım, radyasyon. devam et

  box Oran yasası: İki veya daha fazla elementin, kütleleri oranları sabit olmak üzere bileşik oluşturulması. devam et