Eğitim Sitesi

Çokgen Nedir? Çokgen Hakkında Kısaca Bilgi

Çokgen Terimi Hakkında Bilgiler

ÇokgenMatematik-Geometri Terimi Olarak Çokgen:
1-Üç veya daha fazla doğru parçasının(kenarlarının) birleşimi ile oluşan basit kapalı bir eğri. 2-Herhangi üçü bir doğru üzerinde bulunmayan noktaların birleştirilmesiyle oluşturulan kapalı şekillere çokgen denir. Çokgenler kenar sayılarına göre adlandırılır. Örnek : 4 kenarlı bir çokgene dörtgen, 6 kenarlı bir çokgene altıgen denir.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box Dik Açı: Ölçüsü 90° derece olan açıdır. devam et

  box Yöndeş Açılar: Aynı yöne bakan açılar. devam et

  box Ortografik İz Düşüm: Bu çizimde yapının iki boyutlu görüntüsü. devam et

  box Ortanca: Bir veri grubu küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortadaki değer. devam et

  box Çembersel Permütasyon: Bir kümenin elemanlarının bir çember üzerindeki sıralanma biçimlerinden her birisi. devam et

  box Kalan: Bölme işleminde bölünenden artan veya çıkarma işlemindeki farktır. devam et

  box Saniye: 1 dakikalık sürenin altmışta birine saniye denir ve "sn" ile gösterilir. devam et

  box Kutu Grafiği: Bir veri grubunda elde edilen en küçük değer, en büyük değer, alt çeyrek, üst çeyrek ve ortanca değerlerini içeren grafik. devam et