Oyun Siteleri

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

  terimlerSarsıntı: Bakınız deprem

  terimlerSavan: Uzun boylu otsu bitkiler ve bunlar içinde seyrek olarak dağılmış ağaçlardan oluşan bitki örtüsü. Ağaçlı bozkır.

  terimlerSayfiye: Yaz mevsiminin bunaltıcı sıcağından kurtulmak için çıkılan yaylalar, bağlar ve bahçeler, yazlık. Sayfiye yeri.

  terimlerSediman: Kayaçların parçalanması, aşınması vb. gibi ayrışmalar sonucu oluşmuş (tortul kayaçlara) parçacıklara denir.

  terimlerSedimanlar: Tortul taşlar Tortulanma.

  terimlerSediment: Tortul taşlar.

  terimlerSeizma: Yer kabuğu içindeki katmanların yerinden oynamalarıyla oluşan sarsıntının, dışa ve çevreye doğru yayılan titreşim biçimindeki devinimid

  terimlerSeki (Taraça): Yatağına alüvyonlarını yaymış olan akarsuyun yeniden canlanarak yatağını kazması ve derinleştirmesi sonucunda oluşan basamaklardır. Taba

  terimlerSel: 1- Dağların dik yamaçlarından düşercesine inen, bu sırada yolu boyundaki taşları, topraklara aşağılara indiren, geçtiği yerlere zarar ve

  terimlerSel (Taşkın): Eğimli yamaçlarda, özellikle bitki örtüsünden yoksun alanlarda görülen boyları kısa, ancak aşırı eğim nedeniyle yağmurdan sonra bol su

  terimlerSelinti: Yamaçlara düşen yağmur damlalarının birleşmesinden doğmuş saçak saçak, yaygın akan sular.

  terimlerSensör: Bir ölçüm sistemine giriş sinyali gönderen cihaz olarak tanımlanmaktadır.

  terimlerSera: Mevsim dışı sebze ve meyve üretmek amacıyla cam veya plâstikten yapılmış kapalı tarımsal üretim alanları.

  terimlerSera Etkisi: 1- Başta karbondioksit olmak üzere bazı atmosferik gazlar sera camının etkisini andırır bir etkiye sahiptir; ışığı geçirir ama ısıyı i

  terimlerSera Gazları: H2O, CH4, NO2, CFC gibi sera etkisini oluşturan gazlar.

  terimlerSeracılık: Cam veya plâstikten yapılmış kapalı mekânlarda mevsim dışı sebze ve meyve üretimi.

  terimlerSerbest Bölge: Bulundukları ülkenin siyasi sınırları içinde yer alan, fakat dış ticaret, vergi ve ticari faaliyetler için ülkede sağlanandan daha geniş m

  terimlerSerbest Piyasa Ekonomisi: Devletin ekonomik faaliyetlerin serbest piyasa kuralları içinde gerçekleşmesini güvence altına alırken sosyal eşitliğin sağlanması konusund

  terimlerSerbest Ticaret Bölgesi: Ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ti

  terimlerSeyelan: Yağışlarda ya da kar erimelerinden sonra suların yer yüzeyinin tamamını kaplayarak akması olayı.

  terimlerSıcak Çatışma Bölgeleri: Doğadan ya da insandan kaynaklı sebeplerle ulusal veya uluslararası sorunlu bölgelerdir.

  terimlerSıcaklık: Sıcaklık, bir cismin sıcaklığını ya da soğukluğunu ifade eden, bir sistemin ortalama moleküler kinetik enerjisinin ölçüsüdür.

  terimlerSıcaklık Kuşakları: Yerküre üzerinde sıcaklığı etkileyen; kara ve denizlerin dağılışı, yükseklik farklılıkları, sıcak ve soğuk su akıntıları, sıcak v

  terimlerSıcaklık Terselmesi: 1- Özellikle çukur bölgelerde alçak yerlerin daha yüksek yerlere nazaran soğuk olduğu atmosfer olayı. 2- Yeryüzünden yukarılara doğru h

  terimlerSırt: 1. Tepe veya dağın yarısına sırt denir. İki sırt birleşerek tepe ya da dağ oluşturur. Başka bir ifadeyle iki yamacın birleştiği ve su b

  terimlerSıvılaşma: Suya doygun ince taneli kum ve siltli katmanların; sarsıntının(depremin) etkisi ile boşluk suyu basıncının artmasıyla etkin yatay gerilmenin

  terimlerSiltasyon: Erozyonla taşınan kil, mil gibi ince boyutlu materyalle barajların dolması.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   30 31 32 33 34 35 36   SONRAKİ   »»

  Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1086

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın