Eğitim Siteleri
27 Ekim 2016 Perşembe

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüSarsıntı : Bakınız deprem... devam et

  terimler sözlüğüSavan : Uzun boylu otsu bitkiler ve bunlar içinde seyrek olarak dağılmış ağaçl... devam et

  terimler sözlüğüSayfiye : Yaz mevsiminin bunaltıcı sıcağından kurtulmak için çıkılan yaylalar, b... devam et

  terimler sözlüğüSediman : Kayaçların parçalanması, aşınması vb. gibi ayrışmalar sonucu oluşmuş (... devam et

  terimler sözlüğüSedimanlar : Tortul taşlar Tortulanma.... devam et

  terimler sözlüğüSediment : Tortul taşlar.... devam et

  terimler sözlüğüSeizma : Yer kabuğu içindeki katmanların yerinden oynamalarıyla oluşan sarsıntı... devam et

  terimler sözlüğüSeki (Taraça) : Yatağına alüvyonlarını yaymış olan akarsuyun yeniden canlanarak yatağı... devam et

  terimler sözlüğüSel : 1- Dağların dik yamaçlarından düşercesine inen, bu sırada yolu boyunda... devam et

  terimler sözlüğüSel (Taşkın) : Eğimli yamaçlarda, özellikle bitki örtüsünden yoksun alanlarda görülen... devam et

  terimler sözlüğüSelinti : Yamaçlara düşen yağmur damlalarının birleşmesinden doğmuş saçak saçak,... devam et

  terimler sözlüğüSensör : Bir ölçüm sistemine giriş sinyali gönderen cihaz olarak tanımlanmaktad... devam et

  terimler sözlüğüSera : Mevsim dışı sebze ve meyve üretmek amacıyla cam veya plâstikten yapılm... devam et

  terimler sözlüğüSera Etkisi : 1- Başta karbondioksit olmak üzere bazı atmosferik gazlar sera camının... devam et

  terimler sözlüğüSera Gazları : H2O, CH4, NO2, CFC gibi sera etkisini oluşturan gazlar.... devam et

  terimler sözlüğüSeracılık : Cam veya plâstikten yapılmış kapalı mekânlarda mevsim dışı sebze v... devam et

  terimler sözlüğüSerbest Bölge : Bulundukları ülkenin siyasi sınırları içinde yer alan, fakat dış ticar... devam et

  terimler sözlüğüSerbest Piyasa Ekonomisi : Devletin ekonomik faaliyetlerin serbest piyasa kuralları içinde gerçek... devam et

  terimler sözlüğüSerbest Ticaret Bölgesi : Ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve ida... devam et

  terimler sözlüğüSeyelan : Yağışlarda ya da kar erimelerinden sonra suların yer yüzeyinin tamamın... devam et

  terimler sözlüğüSıcak Çatışma Bölgeleri : Doğadan ya da insandan kaynaklı sebeplerle ulusal veya uluslararası so... devam et

  terimler sözlüğüSıcaklık : Sıcaklık, bir cismin sıcaklığını ya da soğukluğunu ifade eden, bir sis... devam et

  terimler sözlüğüSıcaklık Kuşakları : Yerküre üzerinde sıcaklığı etkileyen; kara ve denizlerin dağılışı, yük... devam et

  terimler sözlüğüSıcaklık Terselmesi : 1- Özellikle çukur bölgelerde alçak yerlerin daha yüksek yerlere nazar... devam et

  terimler sözlüğüSırt : 1. Tepe veya dağın yarısına sırt denir. İki sırt birleşerek tepe ya da... devam et

  terimler sözlüğüSıvılaşma : Suya doygun ince taneli kum ve siltli katmanların; sarsıntının(depremi... devam et

  terimler sözlüğüSiltasyon : Erozyonla taşınan kil, mil gibi ince boyutlu materyalle barajların dol... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   30 31 32 33 34 35 36   SONRAKİ   »»

  Arabalı Oyunları Oyna

  Reklamlar

  Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1086

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın