Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

terimler Sarsıntı:Bakınız deprem devam

terimler Savan:Uzun boylu otsu bitkiler ve bunlar içinde seyrek olarak dağılmış ağaçlardan oluşan bitki örtüsü. A devam

terimler Sayfiye:Yaz mevsiminin bunaltıcı sıcağından kurtulmak için çıkılan yaylalar, bağlar ve bahçeler, yazlık. S devam

terimler Sediman:Kayaçların parçalanması, aşınması vb. gibi ayrışmalar sonucu oluşmuş (tortul kayaçlara) parçacıkla devam

terimler Sedimanlar:Tortul taşlar Tortulanma. devam

terimler Sediment:Tortul taşlar. devam

terimler Seizma:Yer kabuğu içindeki katmanların yerinden oynamalarıyla oluşan sarsıntının, dışa ve çevreye doğru y devam

terimler Seki (Taraça):Yatağına alüvyonlarını yaymış olan akarsuyun yeniden canlanarak yatağını kazması ve derinleştirmes devam

terimler Sel:1- Dağların dik yamaçlarından düşercesine inen, bu sırada yolu boyundaki taşları, topraklara aşağı devam

terimler Sel (Taşkın):Eğimli yamaçlarda, özellikle bitki örtüsünden yoksun alanlarda görülen boyları kısa, ancak aşırı e devam

terimler Selinti:Yamaçlara düşen yağmur damlalarının birleşmesinden doğmuş saçak saçak, yaygın akan sular. devam

terimler Sensör:Bir ölçüm sistemine giriş sinyali gönderen cihaz olarak tanımlanmaktadır. devam

terimler Sera:Mevsim dışı sebze ve meyve üretmek amacıyla cam veya plâstikten yapılmış kapalı tarımsal üretim al devam

terimler Sera Etkisi:1- Başta karbondioksit olmak üzere bazı atmosferik gazlar sera camının etkisini andırır bir etkiye devam

terimler Sera Gazları:H2O, CH4, NO2, CFC gibi sera etkisini oluşturan gazlar. devam

terimler Seracılık:Cam veya plâstikten yapılmış kapalı mekânlarda mevsim dışı sebze ve meyve üretimi. devam

terimler Serbest Bölge:Bulundukları ülkenin siyasi sınırları içinde yer alan, fakat dış ticaret, vergi ve ticari faaliyet devam

terimler Serbest Piyasa Ekonomisi:Devletin ekonomik faaliyetlerin serbest piyasa kuralları içinde gerçekleşmesini güvence altına alı devam

terimler Serbest Ticaret Bölgesi:Ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmad devam

terimler Seyelan:Yağışlarda ya da kar erimelerinden sonra suların yer yüzeyinin tamamını kaplayarak akması olayı. devam

terimler Sıcak Çatışma Bölgeleri:Doğadan ya da insandan kaynaklı sebeplerle ulusal veya uluslararası sorunlu bölgelerdir. devam

terimler Sıcaklık:Sıcaklık, bir cismin sıcaklığını ya da soğukluğunu ifade eden, bir sistemin ortalama moleküler kin devam

terimler Sıcaklık Kuşakları:Yerküre üzerinde sıcaklığı etkileyen; kara ve denizlerin dağılışı, yükseklik farklılıkları, sıcak devam

terimler Sıcaklık Terselmesi:1- Özellikle çukur bölgelerde alçak yerlerin daha yüksek yerlere nazaran soğuk olduğu atmosfer ola devam

terimler Sırt:1. Tepe veya dağın yarısına sırt denir. İki sırt birleşerek tepe ya da dağ oluşturur. Başka bir if devam

terimler Sıvılaşma:Suya doygun ince taneli kum ve siltli katmanların; sarsıntının(depremin) etkisi ile boşluk suyu ba devam

terimler Siltasyon:Erozyonla taşınan kil, mil gibi ince boyutlu materyalle barajların dolması. devam

DİĞER SAYFALAR:

Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1086

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın