Yazılı Sınav Soruları

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

  terimlerReg: Büyük Sahra Çölünün kuzeyideki ovalara verilen isim

  terimlerRegresif: Denizin çekilip su altındaki alanların karaya katılması.

  terimlerRegresyon: Deniz gerilemesi.

  terimlerRejim: Bir akarsuyun, debisinin zamana ve yere göre gösterdiği değişlik.

  terimlerRekolte: Bir arazide ekilen üründen elde edilen yıllık toplam tarımsal üretim

  terimlerRekreasyon: Boş zamanların hoşça ve dinlenerek değerlendirilmesi.

  terimlerRelief: Yer şekli

  terimlerRelief Haritası: Yeryüzü biçimlerinin kabartılarını, çukurluklarını ilk bakışta gösterecek şekilde çizilmesi.

  terimlerResif: 1. Deniz yüzüne çıkmış mercan kayalar. 2. Deniz kenarlarında organik kökenli iskeletlerin birikmesiyle oluşmuş kaya.

  terimlerRezerv: 1- Yeraltında bulunan sıvı, gaz ve katı yakıt, mineral ve doğal kaynakların kullanılabilir potansiyeli. 2- Yatağında veya havzasında bul

  terimlerRezervuar: Yapay olarak doldurulmuş su oluşumu; ayni zamanda herhangi bir şeyin fazladan bulunan miktarı. Su depolama çanağı, haznesi.

  terimlerRıhtım: Bir akarsu ya da deniz kıyısında doldurularak yapılmış, gemilerin indirme bindirme ya da yükleme, boşaltma yapabileceği yer.

  terimlerRichter Ölçeği: 1- Amerikalı Charles F.Richter' in depremlerin şiddetini ölçmek için geliştirdiği ölçek 2- Sismoloji ´de kullanılan, dünya genelinde me

  terimlerRüzgar: 1- Atmosferdeki havanın Dünya yüzeyine yakın, yüksek basınçtan alçak basınca doğru kendiliğinden oluşan ve genelde yatay hareketleridir.

  terimlerRüzgar Enerjisi: Hareket halindeki havanın kinetik enerjisidir.

  terimlerRüzgar Erozyonu: Bitki örtüsünün olmadığı ya da cılız olduğu yerlerde toprağın rüzgarlarla yerinden kopartılarak taşınmasına rüzgar erozyonu denir.

  terimlerRüzgâr Profili: Rüzgâr hızındaki değişimlerin, yüksekliğin ve mesafenin bir fonksiyonu olarak grafik halinde gösterilmesi.

  terimlerRüzgarın Frekansı (Esme Sıklığı): Rüzgarın yıl içinde belirli bir yönden esme sıklığına rüzgar frekansı denir. Esme sıklığı rüzgar frekans gülleri ile gösterilir. Bir

  terimlerS Dalga: Tanecik hareketleri yayılma doğrultusuna dik ya da çaprazdır. Yani enine dalgalardır. Sadece Katı kaya kütleleri içinde ilerleyebilir. Yani ka

  terimlerSağanak: Aniden bastıran şiddetli yağmur

  terimlerSağanak Yağış: Aniden bastıran şiddetli yağmur.

  terimlerSalınım: Cisimlerin denge konumunun iki yanında eşit uzaklıktaki iki nokta arasındaki gidip gelme hareketine denir.

  terimlerSanayi: Endüstri. Bir ve birden fazla ham maddeyi çeşitli yollardan işleyerek işlenmiş madde haline dönüştürme yöntem ve araçlarının tamamıdır

  terimlerSanayi Devrimi: 18. yüzyılın ikinci yarısıyla 19. yüzyılın ilk yarısı arasında İngiltere'de, makineleşme alanında çeşitli buluşların, enerji, teksti

  terimlerSarkaç: Ağırlık merkezinden belirli bir mesafede bulunan bir nokta veya eksen etrafında ileri geri salınabilen katı cisim.

  terimlerSarkıt-Dikit: Kalsiyum karbonatça zengin suların mağara tavanından sızarak içindeki kirecin tavanda birikmesi ile sarkıtlar, damlayarak tabanında birikmesi

  terimlerSarp: Çıkılması zor dik yamaç. Çıkılması güç, dimdik kayalıkların bulunduğu yerler için kullanılan bir kelime. Doğu Anadolu da sarp yerler

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   29 30 31 32 33 34 35   SONRAKİ   »»

  Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1086

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın