Eğitim Siteleri

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

  terimlerPlan: Bir yerin kuşbakışı görünümünün belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmasıdır. Plan bir tür büyük ölçekli haritadır. Öl

  terimlerPlankton: Deniz suyuyla sürüklenen canlı kalıntıları

  terimlerPlanör: Motorsuz, yalnız rüzgar yardımıyla uçan uçak

  terimlerPlantasyon Tarımı: Tropikal kuşakta ticari amaçla çok geniş alanlarda bir veya bir kaç çeşit ürün yetiştirmeye dayalı tarım metodudur.

  terimlerPlato: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından dar ve derin vadilerle parçalanmış geniş ve yüksek düzlüklere plato denir.

  terimlerPlüviometre: Yağış ölçer.

  terimlerPolar Hava: Kutuplara yakın bölgelerin soğuk havası

  terimlerPolen: Bitkilerin çiçeklerinden çıkan toz şeklindeki tohum

  terimlerPolye: 1-Karstik yörelerde dolinlerin birleşmesiyle oluşan ve tabanları genellikle tarım alanları olarak kullanılan geniş çukurluklar. 2-Karstik

  terimlerPopülasyon: En basit tanımıyla popülasyon, aynı türe ait bireylerden oluşan organizmalar topluluğudur. Bu organizmalar belirli bir mekânda yaşarlar ve ya

  terimlerPotamoloji: Akarsu bilimi.

  terimlerPoyraz: Türkiye'nin hemen her yerinde esen rüzgarlardır. Yaz poyrazı serinletici etki yapar. Kışın ise kuru soğuklara neden olur.

  terimlerPreri: Kuzey Amerika'nın karasal iklim özelliklerine sahip orta kesimleri ile Güney Amerika'nın Pampa bölgesinde yer alan otsu bitkiler topluluğu.

  terimlerProfil: Dış uzanış, dış görünüş

  terimlerProjeksiyon: Dünya'nın küreselliği nedeniyle, haritalarda ortaya çıkan hataları en aza indirmek için çeşitli yöntemler kullanılır. Bunun için yerkür

  terimlerRadon Gazı: Çeşitli enerji biçimlerini elektriksel enerjiye dönüştüren cihazlardır.

  terimlerRadyasyon: Işıma. Isının, bir kaynaktan ışın ve dalga hareketi yoluyla yayılması.

  terimlerRadyoaktif Artıklar: Nükleer santrallerin, reaktörlerin vb. tesislerin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, alfa, beta radyasyon çıkararak çevre kirlenmesine neden ola

  terimlerRadyoaktif Atıklar: İyonize radyasyon yayan ve birbirinden farklı özelliklere sahip olan insan sağlığı ve diğer organizmalar için zararlı maddeler.

  terimlerRadyoaktif Kirlenme: Termonükleer bombalar ile nükleer sanayi atıklarından kaynaklanan, biyosferin radyoaktif maddelerle kirlenmesi.

  terimlerRadyoaktif Kirleticiler: Radyoaktif kirlenmeye sebep olan maddeler. Uranyum 238, Uranyum 239 gibi ışınetkinliği olan izotoplar.

  terimlerRadyolarit: Tortul bir kayaçtır. Radyolarya denen mikro organizmaların çökelmeleriyle derin denizlerde oluşan bir taştır. Doğada tabakalar halinde ve kal

  terimlerRafineri: Ham petrolü işleyen ve farklı ürünlerini ayrıştıran tesis

  terimlerRafting: Eğim kırıklıklarının fazla olduğu eğimli akarsularda şişme bot ve sallarla yapılan su sporu

  terimlerRakım: Yükseklik

  terimlerRasathane: Gök gözlemleri yapan, gökcisimlerini ve olaylarını inceleyen kurum. Gözlemevi.

  terimlerRayleigh Kayma Dalgaları: Yer yüzeyinde yuvarlanarak ilerleyen dalgalardır. ( Su dalgalarında olduğu gibi) Deprem anında hissedilen dalganın çoğu bu dalgalardır. Bunun

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   28 29 30 31 32 33 34   SONRAKİ   »»

  Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1086

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın