Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

terimler Plan:Bir yerin kuşbakışı görünümünün belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmasıdır. Plan bir tür devam

terimler Plankton:Deniz suyuyla sürüklenen canlı kalıntıları devam

terimler Planör:Motorsuz, yalnız rüzgar yardımıyla uçan uçak devam

terimler Plantasyon Tarımı:Tropikal kuşakta ticari amaçla çok geniş alanlarda bir veya bir kaç çeşit ürün yetiştirmeye dayalı devam

terimler Plato:Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından dar ve derin vadilerle parçalanmış geniş ve y devam

terimler Plüviometre:Yağış ölçer. devam

terimler Polar Hava:Kutuplara yakın bölgelerin soğuk havası devam

terimler Polen:Bitkilerin çiçeklerinden çıkan toz şeklindeki tohum devam

terimler Polye:1-Karstik yörelerde dolinlerin birleşmesiyle oluşan ve tabanları genellikle tarım alanları olar devam

terimler Popülasyon:En basit tanımıyla popülasyon, aynı türe ait bireylerden oluşan organizmalar topluluğudur. Bu orga devam

terimler Potamoloji:Akarsu bilimi. devam

terimler Poyraz:Türkiye'nin hemen her yerinde esen rüzgarlardır. Yaz poyrazı serinletici etki yapar. Kışın ise kur devam

terimler Preri:Kuzey Amerika'nın karasal iklim özelliklerine sahip orta kesimleri ile Güney Amerika'nın Pampa böl devam

terimler Profil:Dış uzanış, dış görünüş devam

terimler Projeksiyon:Dünya'nın küreselliği nedeniyle, haritalarda ortaya çıkan hataları en aza indirmek için çeşitli yö devam

terimler Radon Gazı:Çeşitli enerji biçimlerini elektriksel enerjiye dönüştüren cihazlardır. devam

terimler Radyasyon:Işıma. Isının, bir kaynaktan ışın ve dalga hareketi yoluyla yayılması. devam

terimler Radyoaktif Artıklar:Nükleer santrallerin, reaktörlerin vb. tesislerin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, alfa, beta rad devam

terimler Radyoaktif Atıklar:İyonize radyasyon yayan ve birbirinden farklı özelliklere sahip olan insan sağlığı ve diğer organi devam

terimler Radyoaktif Kirlenme:Termonükleer bombalar ile nükleer sanayi atıklarından kaynaklanan, biyosferin radyoaktif maddelerl devam

terimler Radyoaktif Kirleticiler:Radyoaktif kirlenmeye sebep olan maddeler. Uranyum 238, Uranyum 239 gibi ışınetkinliği olan izotop devam

terimler Radyolarit:Tortul bir kayaçtır. Radyolarya denen mikro organizmaların çökelmeleriyle derin denizlerde oluşan devam

terimler Rafineri:Ham petrolü işleyen ve farklı ürünlerini ayrıştıran tesis devam

terimler Rafting:Eğim kırıklıklarının fazla olduğu eğimli akarsularda şişme bot ve sallarla yapılan su sporu devam

terimler Rakım:Yükseklik devam

terimler Rasathane:Gök gözlemleri yapan, gökcisimlerini ve olaylarını inceleyen kurum. Gözlemevi. devam

terimler Rayleigh Kayma Dalgaları:Yer yüzeyinde yuvarlanarak ilerleyen dalgalardır. ( Su dalgalarında olduğu gibi) Deprem anında his devam

DİĞER SAYFALAR:

Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1086

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın