Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

terimler Okullaşma Oranı:Okula devam eden nüfusun, okula devam etmesi gereken nüfusa oranı devam

terimler Okyanus:Kıtaları birbirinden ayıran geniş su kütlelerine okyanus denir. Örnek : Atlas Okyanusu, Büyük Oky devam

terimler Oldukça Şiddetli Deprem:Duvarlarda küçük çatlakların meydana gelmesi, oldukça büyük sıva parçalarının dökülmesi, kiremitle devam

terimler Oligosen Dönem:Tersiyerde 38 milyon yıldan 25 milyon yıl öncesine kadar devam eden ve Eosen ile Miyosen arasında devam

terimler Ons:Genellikle gümüş, altın ve platin gibi değerli metallerin veya elmas, yakut gibi değerli taşların devam

terimler OPEC:Petrol ihraç eden ülkeler örgütü devam

terimler Oraj Yağışları:Konveksiyonel, yükselim yağışları, kırkikindi yağışları, siklonik yağışlar devam

terimler Orman:Büyüklü küçüklü çeşitli özellikteki ağaçların oluşturduğu bitki örtüsüdür. devam

terimler Orman Sınırı:Düşük sıcaklık veya yağış azlığı nedeniyle ormanın sona erdiği sınır devam

terimler Orman Yangınları:Doğal ya da insani sebeplerden ortaya çıkan ormanların kısmen veya tamamen yanmasıdır. devam

terimler Ormanaltı Florası:Orman örtüsü altında loş ortamda yetişen, çoğunlukla ot ve sarmaşık türlerinin oluşturduğu bitki t devam

terimler Ormansızlaştırma:Ekilebilir alan elde etmek, ısınma ihtiyacını karşılamak ve hammadde olarak kullanmak amacıyla ya devam

terimler Orografik Yağışlar:Nemli hava kütlelerinin bir dağ yamacına çarparak yükselmesi sonucunda oluşan yağışlardır. devam

terimler Orojenez:1- Birbirine doğru hareket eden levhalar arasında sıkışan bölgelerin kıvrılarak ya da kırılarak da devam

terimler Orojenez (Dağ Oluşumu):Jeosenklinallerde biriken tortul tabakaların kıvrılma ve kırılma hareketleriyle yükselmesi olayına devam

terimler Orta Havza:Akarsu havzasının orta bölümü. devam

terimler Orta Kuşak:Dönencelerle kutup dairesi arasında yer alan kuşak. devam

terimler Ortadoğu:Güneybatı Asya'da, tarihsel ve kültürel yakınlığı olan ülkelerin oluşturduğu coğrafi bölgedir. devam

terimler Ortak Saat (Ulusal Saat):Bir ülke içindeki meridyenlerden herhangi birinin yerel saatinin bütün ülke sınırları içinde kulla devam

terimler Oseanografya:Okyanus, deniz bilimi. devam

terimler Otlak:Büyük ve küçükbaş hayvancılığın yapıldığı yerlerde hayvanların otlatıldığı alanlara otlak denir. devam

terimler Otoyol:1- Hızlı trafik akışı sağlamak amacı ile yapılan genellikle ücretli kullanılabilen çift yönlü geni devam

terimler Ova:1. Bulundukları yerde çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az, akar devam

terimler Ozon Tabakası:Atmosferin 20 - 25 km yükseğinde yeralan ve morötesi ışınların büyük kısmını tutan tabaka. devam

terimler Ödemeler Dengesi:Bir yıl içinde, bir ülkede yaşayanlara öteki ülkelerde yaşayanlar arasında gerçekleşen her türlü e devam

terimler Öğle:Güneş'in ufuk düzlemi üzerindeki günlük hareketi sırasında en yüksek noktaya ulaştığı zaman. devam

terimler Ölçek:1. Bir harita veya resimdeki uzaklıklarla bunların temsil ettiği gerçek uzunluklar arasındaki oran devam

DİĞER SAYFALAR:

Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1086

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın