Oyun Siteleri

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

  terimlerOkullaşma Oranı: Okula devam eden nüfusun, okula devam etmesi gereken nüfusa oranı

  terimlerOkyanus: Kıtaları birbirinden ayıran geniş su kütlelerine okyanus denir. Örnek : Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus (Pasifik Okyanusu), Hint Okyanusu

  terimlerOldukça Şiddetli Deprem: Duvarlarda küçük çatlakların meydana gelmesi, oldukça büyük sıva parçalarının dökülmesi, kiremitlerin kayması, bacalarda çatlakların

  terimlerOligosen Dönem: Tersiyerde 38 milyon yıldan 25 milyon yıl öncesine kadar devam eden ve Eosen ile Miyosen arasında bulunan jeolojik devir.

  terimlerOns: Genellikle gümüş, altın ve platin gibi değerli metallerin veya elmas, yakut gibi değerli taşların kütlelerinin ölçülmesi için kullanılan

  terimlerOPEC: Petrol ihraç eden ülkeler örgütü

  terimlerOraj Yağışları: Konveksiyonel, yükselim yağışları, kırkikindi yağışları, siklonik yağışlar

  terimlerOrman: Büyüklü küçüklü çeşitli özellikteki ağaçların oluşturduğu bitki örtüsüdür.

  terimlerOrman Sınırı: Düşük sıcaklık veya yağış azlığı nedeniyle ormanın sona erdiği sınır

  terimlerOrman Yangınları: Doğal ya da insani sebeplerden ortaya çıkan ormanların kısmen veya tamamen yanmasıdır.

  terimlerOrmanaltı Florası: Orman örtüsü altında loş ortamda yetişen, çoğunlukla ot ve sarmaşık türlerinin oluşturduğu bitki topluluğudur.

  terimlerOrmansızlaştırma: Ekilebilir alan elde etmek, ısınma ihtiyacını karşılamak ve hammadde olarak kullanmak amacıyla ya da başka nedenler için ormanların yok edil

  terimlerOrografik Yağışlar: Nemli hava kütlelerinin bir dağ yamacına çarparak yükselmesi sonucunda oluşan yağışlardır.

  terimlerOrojenez: 1- Birbirine doğru hareket eden levhalar arasında sıkışan bölgelerin kıvrılarak ya da kırılarak dağ oluşturmasıdır. 2- Jeosenklinalle

  terimlerOrojenez (Dağ Oluşumu): Jeosenklinallerde biriken tortul tabakaların kıvrılma ve kırılma hareketleriyle yükselmesi olayına dağ oluşumu ya da orojenez denir.

  terimlerOrta Havza: Akarsu havzasının orta bölümü.

  terimlerOrta Kuşak: Dönencelerle kutup dairesi arasında yer alan kuşak.

  terimlerOrtadoğu: Güneybatı Asya'da, tarihsel ve kültürel yakınlığı olan ülkelerin oluşturduğu coğrafi bölgedir.

  terimlerOrtak Saat (Ulusal Saat): Bir ülke içindeki meridyenlerden herhangi birinin yerel saatinin bütün ülke sınırları içinde kullanılması.

  terimlerOseanografya: Okyanus, deniz bilimi.

  terimlerOtlak: Büyük ve küçükbaş hayvancılığın yapıldığı yerlerde hayvanların otlatıldığı alanlara otlak denir.

  terimlerOtoyol: 1- Hızlı trafik akışı sağlamak amacı ile yapılan genellikle ücretli kullanılabilen çift yönlü geniş yol. 2- Sadece motorlu taşıt tr

  terimlerOva: 1. Bulundukları yerde çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az, akarsuların derine gömülmediği düzlük

  terimlerOzon Tabakası: Atmosferin 20 - 25 km yükseğinde yeralan ve morötesi ışınların büyük kısmını tutan tabaka.

  terimlerÖdemeler Dengesi: Bir yıl içinde, bir ülkede yaşayanlara öteki ülkelerde yaşayanlar arasında gerçekleşen her türlü ekonomik işlemi gösteren tablo.

  terimlerÖğle: Güneş'in ufuk düzlemi üzerindeki günlük hareketi sırasında en yüksek noktaya ulaştığı zaman.

  terimlerÖlçek: 1. Bir harita veya resimdeki uzaklıklarla bunların temsil ettiği gerçek uzunluklar arasındaki orandır. 2. Haritalardaki küçültme oranına

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   26 27 28 29 30 31 32   SONRAKİ   »»

  Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1086

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın