Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

terimler Niş:Canlı ve cansız ögelerden oluşan en küçük çevre birimi. Habitatın içinde kendine özgü fiziksel şar devam

terimler Normal Hava Basıncı:45° enlemlerinde, deniz seviyesinde ve 15°C sıcaklıkta ölçülen basınca normal hava basıncı denir. devam

terimler Nüfus:Yeryüzünde, sınırları belli geniş ya da küçük bir bölgede belirli bir dönemdeki insanların toplam devam

terimler Nüfus Artış Hızı:1-Bir yıl içinde, doğum ve ölüm sayısına bağlı nüfus artışına doğal nüfus artış hızı ya da doğurga devam

terimler Nüfus Artışı:Doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki fark nüfus artışını gösterir Bir ülkede doğum oranı fazla, ö devam

terimler Nüfus Azalması:Ölümlerin doğumlardan çok olması, kamusal kararlarla başka yerlere nüfus gönderilmesi ya da kendil devam

terimler Nüfus Haritaları:Dünya'nın bütününde ya da bir bölümündeki nüfusun dağılışı ve özellikleri hakkında bilgi veren har devam

terimler Nüfus Piramidi:Bir toplum ya da topluluk nüfusunun yaş, cinsiyet, evlilik durumu, uğraş, kültürel özellik vb, bak devam

terimler Nüfus Politikası:Ülkelerin kendi insan kaynaklarını daha nitelikli ve işlevsel hale getirmek için uyguladıkları pro devam

terimler Nüfus Sayımı:Bir ülke nüfusunun nitelik ve niceliği üzerinde gerekli verileri saptamak amacıyla belli aralıklar devam

terimler Nüfus Yapısı:Nüfusun yaş grupları, eğitim durumu, etkin nüfus özellikleri. devam

terimler Nüfus Yoğunluğu:Belli bir alanda yaşayan nüfusun, o alana oranıdır. Ülkenin genişliği ve toplam nüfus hakkında bil devam

terimler Nükleer Atıklar:Nükleer (atom) santrallerde kullanılan radyoaktif maddelerin enerjiye dönüştükten sonra geriye kal devam

terimler Nükleer Enerji:Atom çekirdeğinin parçalanmasından ya da kaynaşması sırasında açığa çıkan ve radyoaktif maddelerde devam

terimler Nükleer Pil:Araştırma, deneme ya da radyoelement üretimi için kullanılan nükleer reaktör. devam

terimler Nükleer Pollüsyon:Radyoaktif kirlenme, pollüsyon. devam

terimler Nükleer Reaktör:Bölünebilen bir maddenin denetimli fisyonu sırasında enerji üretimi ile bunun ısı hâlinde boşaltıl devam

terimler Nükleer Santral:Yakıt olarak radyoaktif maddeleri kullanarak elektrik enerjisinin üreten tesistir. devam

terimler Oba:Daha çok göçebe hayvancılık yapan toplulukların geçici olarak yerleşip, çadır kurdukları yerleşmel devam

terimler Obruk:Karstik kuyular. Baca veya kuyu şeklinde, keskin köşeli, derin çukurluklara obruk denir. Derinliği devam

terimler Obsidyen (Volkan Camı):Siyah, kahverengi, yeşil renkli ve parlak dış püskürük bir taştır. Magmanın yer yüzüne çıktığında devam

terimler Odak Derinliği:Depremde enerjinin açığa çıktığı noktanın yeryüzünden en kısa uzaklığı, depremin odak derinliği ol devam

terimler OECD:Uluslar arası İktisadi İşbirliği kalkınma örgütü devam

terimler Oklüzyon:Kavuşmuş cephe. Arkadan gelen bir cephenin daha hızlı hareket ederek önde bulunan cepheye kavuşmas devam

terimler Oksidasyon:Enerji meydana getiren bir kimyasal olay veya genel olarak bir kimyasal maddenin oksijenle birleşm devam

terimler Oksidatif Çözülme:Oksidasyon ile olan çözülme. devam

terimler Oksijen Döngüsü:Atmosfer, biyosfer ve litosfer arasında oksijen hareketini belirten biyokimyasal dönüşümdür. devam

DİĞER SAYFALAR:

Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1086

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın