Oyun Siteleri

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

  terimlerMagnitüd: 1- Depremde açığa çıkan enerjinin bir ölçüsüdür. Prof. Richter, episantrdan 100 km. uzaklıkta ve sert zemine yerleştirilmiş özel bir sis

  terimlerMağara: Kalkerli arazilerde çatlaklar boyunca yeraltına sızan suların oluşturduğu büyük oyuklara, boşluklara mağara denir. Damlataş, Narlık

  terimlerMahalle: Bir kentin, bir kasabanın, büyükçe bir köyün, yönetim bakımından bölündüğü yapı bölgecilerinden ve insan topluluklarından oluşan en

  terimlerMaki: Akdeniz iklimine uymuş bitki topluluğu. İçinde kısa ya da orta boydan bitkilerin bulunduğu özel bir tür çalılık.

  terimlerMaksimum Nem (Doyma Miktarı): 1m³ havanın belli bir sıcaklıkta taşıyabileceği nemin gram olarak ağırlığıdır. Hava kütleleri ısındıkça genleşip hacimleri artar. B

  terimlerMandıra: Peynir, yoğurt ve tereyağı üretimi amacı ile yapılan ahır hayvancılığı

  terimlerManto: 1- Dünya'nın Litosfer ile çekirdek arasındaki katmandır. 100-2890 km'ler arasında bulunan mantonun yoğunluğu 3,3-5,5 g/cm3 sıcaklığı 1900-

  terimlerMarn: Tortul kayaç. (Çok ince taneli kil mineralleri ve kalsitin değişik oranlarda karışımıdır

  terimlerMatematik Konum: Dünya üzerinde bir nokta veya alanın yerinin belirlenmesi için, o noktanın Ekvator'a ve başlangıç meridyenine olan uzaklığının bilinmesi g

  terimlerMatematiksel Konum: Yeryüzündeki herhangi bir alanın enlem ve boylamlara göre yeridir. Bir başka ifade ile Ekvator'a ve Greenwich'e göre konumudur.

  terimlerMed-Cezir: Gelgit.

  terimlerMedeniyet (Uygarlık): Bir topluluğun hayat tarzı, bilgi seviyesi, sanat gücü, maddi ve manevi sahip olduğu değerler bütünü.

  terimlerMedya: Gazete, dergi, televizyon, radyo, sinema ve internet gibi yazılı görsel, iletişim araçlarının tümü

  terimlerMenderes: Akarsu yatak eğiminin azalması, akarsuyun akış hızının ve aşındırma gücünün azalmasına neden olur. Akarsu büklümler yaparak akar. Akar

  terimlerMera: Hayvan otlatılan yerler, otlak

  terimlerMercan Kalkeri: Mercan iskeletlerinden oluşan organik bir taştır. Temiz, sıcak ve derinliğin az olduğu denizlerde bulunur. Ada kenarlarında topluluk oluşturan

  terimlerMercan Resifleri: Mercan denilen ve koloniler hâlinde bir arada yaşayan basit deniz hayvanlarının meydana getirdikleri oluşumlardır.

  terimlerMeridyen: 1- Kutup noktalarını birleştiren ve paralelleri dik kestiği varsayılan yarım çemberler. 2- Bir kutup noktasından diğer kutup noktasına uz

  terimlerMeridyenlerin Özellikleri: 1. Başlangıç meridyeni İngiltere'de Greenwich gözlem evinden geçen meridyendir. 2. Başlangıç meridyeninin 180 tane doğusunda, 180 tanede

  terimlerMermer: Kalkerin yüksek sıcaklık ve basınç altında değişime uğraması, yani metamorfize olması sonucu oluşur.

  terimlerMetalurji: Metalleri işleyen sanayi kolu

  terimlerMetamorfik Taş: Başkalaşmış taş.

  terimlerMetamorfizma: Bir kayacın ilk oluştuğu ortamdan farklı bir ortamın etkisinde toplam kimyasal bileşimi bozulmadan katı durumlarını koruyarak sıcaklık, bas

  terimlerMetan: Bataklık topraklarda, lağım sularında ve ayrıca kömür madenlerinde organik maddenin anaerobik koşullarda ayrışmasından oluşan, genellikle

  terimlerMeteor (Göktaşı): Uzaydan Dünya'nın yüzeyine düşen kütle.

  terimlerMeteoroloji: Hava koşullarında meydana gelen değişmeleri, iklim türlerini araştırıp hava durumu tahminlerinde bulunan bilim dalı, hava bilgisi.

  terimlerMevsim: Sıcaklık ve yağış gibi iklim elemanları bakımından farklı özellikler gösteren dönemler.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   23 24 25 26 27 28 29   SONRAKİ   »»

  Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1086

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın