Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

terimler Magnitüd:1- Depremde açığa çıkan enerjinin bir ölçüsüdür. Prof. Richter, episantrdan 100 km. uzaklıkta ve s devam

terimler Mağara:Kalkerli arazilerde çatlaklar boyunca yeraltına sızan suların oluşturduğu büyük oyuklara, boşlukla devam

terimler Mahalle:Bir kentin, bir kasabanın, büyükçe bir köyün, yönetim bakımından bölündüğü yapı bölgecilerinden ve devam

terimler Maki:Akdeniz iklimine uymuş bitki topluluğu. İçinde kısa ya da orta boydan bitkilerin bulunduğu özel bi devam

terimler Maksimum Nem (Doyma Miktarı):1m³ havanın belli bir sıcaklıkta taşıyabileceği nemin gram olarak ağırlığıdır. Hava kütleleri ısın devam

terimler Mandıra:Peynir, yoğurt ve tereyağı üretimi amacı ile yapılan ahır hayvancılığı devam

terimler Manto:1- Dünya'nın Litosfer ile çekirdek arasındaki katmandır. 100-2890 km'ler arasında bulunan mantonun devam

terimler Marn:Tortul kayaç. (Çok ince taneli kil mineralleri ve kalsitin değişik oranlarda karışımıdır devam

terimler Matematik Konum:Dünya üzerinde bir nokta veya alanın yerinin belirlenmesi için, o noktanın Ekvator'a ve başlangıç devam

terimler Matematiksel Konum:Yeryüzündeki herhangi bir alanın enlem ve boylamlara göre yeridir. Bir başka ifade ile Ekvator'a v devam

terimler Med-Cezir:Gelgit. devam

terimler Medeniyet (Uygarlık):Bir topluluğun hayat tarzı, bilgi seviyesi, sanat gücü, maddi ve manevi sahip olduğu değerler bütü devam

terimler Medya:Gazete, dergi, televizyon, radyo, sinema ve internet gibi yazılı görsel, iletişim araçlarının tümü devam

terimler Menderes:Akarsu yatak eğiminin azalması, akarsuyun akış hızının ve aşındırma gücünün azalmasına neden olur. devam

terimler Mera:Hayvan otlatılan yerler, otlak devam

terimler Mercan Kalkeri:Mercan iskeletlerinden oluşan organik bir taştır. Temiz, sıcak ve derinliğin az olduğu denizlerde devam

terimler Mercan Resifleri:Mercan denilen ve koloniler hâlinde bir arada yaşayan basit deniz hayvanlarının meydana getirdikle devam

terimler Meridyen:1- Kutup noktalarını birleştiren ve paralelleri dik kestiği varsayılan yarım çemberler. 2- Bir devam

terimler Meridyenlerin Özellikleri:1. Başlangıç meridyeni İngiltere'de Greenwich gözlem evinden geçen meridyendir. 2. Başlangıç me devam

terimler Mermer:Kalkerin yüksek sıcaklık ve basınç altında değişime uğraması, yani metamorfize olması sonucu oluşu devam

terimler Metalurji:Metalleri işleyen sanayi kolu devam

terimler Metamorfik Taş:Başkalaşmış taş. devam

terimler Metamorfizma:Bir kayacın ilk oluştuğu ortamdan farklı bir ortamın etkisinde toplam kimyasal bileşimi bozulmadan devam

terimler Metan:Bataklık topraklarda, lağım sularında ve ayrıca kömür madenlerinde organik maddenin anaerobik koşu devam

terimler Meteor (Göktaşı):Uzaydan Dünya'nın yüzeyine düşen kütle. devam

terimler Meteoroloji:Hava koşullarında meydana gelen değişmeleri, iklim türlerini araştırıp hava durumu tahminlerinde b devam

terimler Mevsim:Sıcaklık ve yağış gibi iklim elemanları bakımından farklı özellikler gösteren dönemler. devam

DİĞER SAYFALAR:

Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1086

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın