Oyun Siteleri

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

  terimlerLaterit: Nemli tropikal bölgelerin tuğla kırmızısı rengindeki verimsiz, aşırı yıkanmış toprak.

  terimlerLav: Volkanlardan çıkarak yeryüzüne kadar ulaşan eriyik haldeki malzemeye lav denir.

  terimlerLav Akıntısı: Lav, yanardağ patlaması sırasında dışarı çıkan erimiş kayalardır. Yanardağ ağzından ilk çıktığında sıvı haldedir ve sıcaklığı

  terimlerLav Örtüsü: Volkanik olaylar sonucunda yerin iç kısmındaki lavların kırık alanlar boyunca yüzeye çıkıp çukur alanları doldurmasıyla oluşan geniş d

  terimlerLejand: Haritaların açıklama anahtarı

  terimlerLejant: Harita Anahtarı ile ilgili bilgilere bakınız.

  terimlerLevha: 1- Yer kabuğunu meydana getiren büyüklükleri birkaç yüz kilometrekareden milyonlarca kilometrekareye kadar değişen parçaların her birisidir.

  terimlerLevha Tektoniği: Levha tektoniği, jeolojik ve jeofizik araştırmalara dayalı olarak yer kabuğunu oluşturan parçaların (levhaların) hareketleri hakkındaki son

  terimlerLiberalizm: Liberalizm, özgürlüğü birincil politik değer olarak ele alan bir ideoloji, politika geleneği ve düşünce akımı.

  terimlerLiman: 1- Gemilerin yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine uygun doğal veya yapay sığınak. 2- Gemilerin karaya yanaşarak yük ya

  terimlerLimnoloji: Coğrafyanın gölleri inceleyen bilim dalı. Göl bilimi.

  terimlerLitoloji: Taşların fiziksel, kimyasal ve dokusal özelliklerini inceleyen bilim dalı. Ayrıca bir bölgedeki hakim kayaç ve tabaka yapısına verilen ad.

  terimlerLitolojik: Taş bilimi ile ilgili.

  terimlerLitolojik Yapı: Kayaçların ve onların oluşturdukları katmanlarında yerkabuğu içindeki düzeni, durumu.

  terimlerLitosfer: Taş küre. Dünya'nın manto katmanının üstünde yer alan ve yeryüzüne kadar uzanan katmanıdır. Kalınlığı yaklaşık 70-100 km dir. Taşk

  terimlerLitosfer: Dünya'nın manto katmanının üstünde yer alan ve yeryüzüne kadar uzanan katmanıdır. Kalınlığı ortalama 100 kmdir. Taşkürenin ortalama 35

  terimlerLNG: Sıvılaştırılmış Doğal Gaz.

  terimlerLokasyon: Mahal, mevkii, yer yüzünde bir alan.

  terimlerLokomotif: Treni hareket ettiren motorun bulunduğu demiryolu taşıtı

  terimlerLös: Rüzgarlar tarafından taşınan küçük kum ve mil boyutundaki malzemelerin birikmesi ile oluşmuş, çoğunlukla sarımsı, gözenekli, kolay ufala

  terimlerMaar: 1- Volkan alanlarında kabuk tabakasında sıkışan gazın üstündeki kütleyi patlatması-parçalaması ile oluşan çapları birkaç yüz metre il

  terimlerMadde Döngüsü: Canlı organizmalarla çevrelerini içine alan ve kimyasal değişim sonucu oluşmuş bulunan maddelerin ekosistemdeki dolaşımı.

  terimlerMaden (Cevher): Yer kabuğunda doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan minerallerdir.

  terimlerMaden Cevheri: İçinde belli oranda maden içeren kaya ya da toprak.

  terimlerMaden Kömürü: Taş kömürü.

  terimlerMaden Yatağı: Akan suların meydana getirdiği, yıl içinde ya sürekli, ya da geçici olarak suların aktığı yor. Buna yerine göre dere yatağı, ırmak yata

  terimlerMagma: 1- Yerkabuğu içinde veya daha derinlerde bulunan, sıvı ya da hamur kıvamında, moleküler ergimiş gazlarda içeren, kırıklar boyunca sokulabil

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   22 23 24 25 26 27 28   SONRAKİ   »»

  Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1086

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın