Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

terimler Körfez:Okyanus, deniz ya da göllerin karaların içine doğru girdiği küçük sığ yerlere koy bunun daha bü devam

terimler Krater:Yanardağın huni şeklindeki ağzı devam

terimler Krater Gölü:Yanardağların püskürmesi sırasında magmanın izlediği yola volkan bacası ve bunun ağzına krater den devam

terimler Krivetz:Romanya'nın iç kesimlerinden Karadeniz kıyılarına doğru esen soğuk rüzgarlardır. devam

terimler Kroki:Bir yerin kuşbakışı görünümünün ölçeksiz olarak, kabataslak düzleme aktarılmasıdır. Plandan en öne devam

terimler Kuaterner Zaman:Dördüncü Zaman ile ilgili bilgilere bakınız. devam

terimler Kumsal:Kıyılarda dalga ve akıntıların taşıdıkları maddeleri biriktirmesi ile oluşan alanlara kumsal denir devam

terimler Kumtaşı (Gre):Kum tanelerinin doğal bir çimento maddesi yardımıyla yapışması sonucu oluşan fiziksel tortul bir t devam

terimler Kumul:Rüzgârla taşınmış ve bir yerde birikmiş kum yığınları. devam

terimler Kumullar:Rüzgarların taşıdığı kumların çökelmesiyle kumullar oluşur. Gevşek yapıya sahip olan kumullar süre devam

terimler Kurak Bölgesi Topografyası:Rüzgarın aşındırma, taşıma ve biriktirme yoluyla oluşturduğu şekil topluluğudur. devam

terimler Kuraklık Sınırı:Bir bölgenin sıcaklık ve nem koşulları tarım ürünlerini, sulamaya duyulan gereksinimi etkilemekted devam

terimler Kuru Tarım:Az yağışlı bölgelerde sulama olmaksızın yapılan tarımsal üretim devam

terimler Kutup Kuşağı:Kutup daireleri ile kutup noktaları arasında kalan kuşak. devam

terimler Kutup Noktası:Yer ekseninin yerküreyi kestiği noktalardır. devam

terimler Kutup Yıldızı:Kuzey kutup noktasında 90° lik açıyla görülen yıldız (Polaris). devam

terimler Kuyruklu Yıldız:Yıldızların çevresinde dönen bir çekirdek ve bir kuyruk bölümünde oluşan gök cisimleridir. devam

terimler Kültür:1- Kişisel veya toplum olarak sahip olunan, olayları ve davranışları karşılayan, duyuş, düşünüş şe devam

terimler Kültür Balıkçılığı:Ekonomik değere sahip balıkların havuz, ağ kafes gibi sınırlı alanlarda besiye alınmasıyla döllenm devam

terimler Küresel Isınma:Atmosferde karbondioksit ve ısıyı tutan diğer gazların düzeyinin yükselmesidir. devam

terimler Küresel Örgüt:Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren, devletler tarafından kurulmuş olan veya sivil toplum örgüt devam

terimler Küreselleşme:Uluslararası düzlemde yaygınlaşmış iktisadi etkinliklerin işlevsel anlamda birbirlerine eklemlenme devam

terimler Kütle Hareketleri:Değişik hacimdeki yer kabuğu malzemesinin, suyun tetikleyici etkisiyle farklı oluşum şekillerinin devam

terimler Kyoto Protokolu:Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik uluslararası tek çerçev devam

terimler Lagün:Deniz kulağı, kıyı gölü devam

terimler Lapilli:Volkanizma esnasında volkan bacasından çıkan küçük taş parçaları. devam

terimler Lapya:Kalkerli yamaçlarda yağmur ve kar sularının yüzeyi eriterek açtıkları küçük oluklardır. Oluşan çuk devam

DİĞER SAYFALAR:

Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1086

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın