Oyun Siteleri

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

  terimlerKörfez: Okyanus, deniz ya da göllerin karaların içine doğru girdiği küçük sığ yerlere koy bunun daha büyük oluşumlusuna da körfez denir.

  terimlerKrater: Yanardağın huni şeklindeki ağzı

  terimlerKrater Gölü: Yanardağların püskürmesi sırasında magmanın izlediği yola volkan bacası ve bunun ağzına krater denir. Bazı kraterlerin içi suyla dolu ola

  terimlerKrivetz: Romanya'nın iç kesimlerinden Karadeniz kıyılarına doğru esen soğuk rüzgarlardır.

  terimlerKroki: Bir yerin kuşbakışı görünümünün ölçeksiz olarak, kabataslak düzleme aktarılmasıdır. Plandan en önemli farkı ölçeksiz çizimler olma

  terimlerKuaterner Zaman: Dördüncü Zaman ile ilgili bilgilere bakınız.

  terimlerKumsal: Kıyılarda dalga ve akıntıların taşıdıkları maddeleri biriktirmesi ile oluşan alanlara kumsal denir. Girintili-çıkıntılı bir kıyıda da

  terimlerKumtaşı (Gre): Kum tanelerinin doğal bir çimento maddesi yardımıyla yapışması sonucu oluşan fiziksel tortul bir taştır.

  terimlerKumul: Rüzgârla taşınmış ve bir yerde birikmiş kum yığınları.

  terimlerKumullar: Rüzgarların taşıdığı kumların çökelmesiyle kumullar oluşur. Gevşek yapıya sahip olan kumullar sürekli yer değiştirmektedirler. Orta As

  terimlerKurak Bölgesi Topografyası: Rüzgarın aşındırma, taşıma ve biriktirme yoluyla oluşturduğu şekil topluluğudur.

  terimlerKuraklık Sınırı: Bir bölgenin sıcaklık ve nem koşulları tarım ürünlerini, sulamaya duyulan gereksinimi etkilemektedir.Yaz kuraklığının belirgin olduğu bir

  terimlerKuru Tarım: Az yağışlı bölgelerde sulama olmaksızın yapılan tarımsal üretim

  terimlerKutup Kuşağı: Kutup daireleri ile kutup noktaları arasında kalan kuşak.

  terimlerKutup Noktası: Yer ekseninin yerküreyi kestiği noktalardır.

  terimlerKutup Yıldızı: Kuzey kutup noktasında 90° lik açıyla görülen yıldız (Polaris).

  terimlerKuyruklu Yıldız: Yıldızların çevresinde dönen bir çekirdek ve bir kuyruk bölümünde oluşan gök cisimleridir.

  terimlerKültür: 1- Kişisel veya toplum olarak sahip olunan, olayları ve davranışları karşılayan, duyuş, düşünüş şekilleriyle tarih içinde meydana gelen

  terimlerKültür Balıkçılığı: Ekonomik değere sahip balıkların havuz, ağ kafes gibi sınırlı alanlarda besiye alınmasıyla döllenme dâhil yumurtadan başlatılarak genç b

  terimlerKüresel Isınma: Atmosferde karbondioksit ve ısıyı tutan diğer gazların düzeyinin yükselmesidir.

  terimlerKüresel Örgüt: Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren, devletler tarafından kurulmuş olan veya sivil toplum örgütleri tarafından oluşturulmuş örgütlerdir

  terimlerKüreselleşme: Uluslararası düzlemde yaygınlaşmış iktisadi etkinliklerin işlevsel anlamda birbirlerine eklemlenmesi. Ekonomik, sosyal, teknolojik, kültürel,

  terimlerKütle Hareketleri: Değişik hacimdeki yer kabuğu malzemesinin, suyun tetikleyici etkisiyle farklı oluşum şekillerinin kontrolünde, eğim yönünde, yer çekimi etk

  terimlerKyoto Protokolu: Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik uluslararası tek çerçevedir.

  terimlerLagün: Deniz kulağı, kıyı gölü

  terimlerLapilli: Volkanizma esnasında volkan bacasından çıkan küçük taş parçaları.

  terimlerLapya: Kalkerli yamaçlarda yağmur ve kar sularının yüzeyi eriterek açtıkları küçük oluklardır. Oluşan çukurluklar keskin sırtlarda yan yana s

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   21 22 23 24 25 26 27   SONRAKİ   »»

  Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1086

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın