Eğitim Sitesi

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

  terimler Doğada Ekstrem Olaylar:Doğa olayları herhangi bir yerde normal sürecini yaşarken bazen bu seyrinin dışına çıkarak o güne devam

  terimler Doğal Afet:Toplumun sosyoekonomik ve kültürel etkinliklerini büyük ölçüde olumsuz yönde etkileyen, büyük oran devam

  terimler Doğal Bitki Örtüsü:İklim şartlarına göre, kendiliğinden yetişen bitkilerin oluşturduğu örtüye doğal bitki örtüsü deni devam

  terimler Doğal Döngü:Ekosistemlerin içinde ya da ekosistemler arasında oluşan süreçler. devam

  terimler Doğal Kaynak:1- Doğada bulunan, oluşmasında insanların rolü olmamış, işletildiğinde gelir getiren kaynaklar. devam

  terimler Doğal Ortam:Canlı ve cansız varlıkların oluşturduğu ortama yada çevreye doğal ortam denir. devam

  terimler Doğal Radyasyon:Esas olarak toprakta ve kayalarda ayrışan uranyumun yol açtığı, radon gibi gazlar çıkaran radyasyo devam

  terimler Doğaya Uyum Projesi:Doğal çevreyi korumaya yönelik projelerdir. devam

  terimler Dolin:Kalker platolar üzerinde görülen, oval şekilli erime çukurluklarıdır. Genellikle derinlikleri az, devam

  terimler Dolu:Bulutlardaki su damlacıklarının, bulut içinde aniden yükselerek - °C'lerde donmasıyla oluşan buz p devam

  terimler Dolunay:Ay' ın Dünya'dan görülen yüzünün tümüyle aydınlık olması devam

  terimler Don:Sıcaklığın donma noktasının altına düşmesi yüzünden suyun durumunu değiştirmesi, katılaşması olayı devam

  terimler Don Olayı:Havanın açık ve durgun olduğu kış gecelerinde aşırı ısınma nedeniyle toprak donar. Don olayı tarım devam

  terimler Donmuş Toprak (Tjale):Kutba yakın enlemlerde görülen, toprağın sürekli donmuş bulunduğu yer. devam

  terimler Doruk:Bir dağın ya da dağ sınırının en yüce, yüksek noktasına doruk (zirve) denir. devam

  terimler Doymamış Hidrokarbon:Molekülünde iki ya da daha fazla karbon-karbon çoklu bağları içeren hidrokarbon. devam

  terimler Dönence:23° 27' Kuzey ve Güney enlemlerine verilen isim. Güneş ışınlarının Kuzey ve Güney Yarım Küre'de di devam

  terimler Dördüncü Zaman (Kuaterner):Günümüzden 2 milyon yıl önce başladığı ve hala sürdüğü varsayılan jeolojik zamandır. Zamanın öneml devam

  terimler Döviz:Yabancı ülke parası devam

  terimler Drenaj:1- Akaçlama. Bataklığın suyunu boşaltma, kurutma. 2- Topraktaki fazla suyun kontrol altına alı devam

  terimler Drenaj Sistemi:Yüksek taban suyu düzeyini düşürmek için açılan, ana nehirle bağlantısı olan kanalların oluşturduğ devam

  terimler Dulda:Rüzgâra açık olmayan yamaç. devam

  terimler Duvar ve Atlas Haritaları:Eğitim ve öğretim amacına yönelik haritalardır. Ölçekleri 1 / 1.100.000'dan daha küçüktür. Dünya'n devam

  terimler Düden:Kalkerli arazide erime ile oluşan daire biçimli kapalı çukurluklara düden denir. Düdenler yer altı devam

  terimler Dünya:Güneş Sistemi'nin gezegenlerinden biridir ve Güneş'e olan uzaklığı bakımından 3. Sırada bulunur. devam

  terimler Dünya Çevre ve Gelişme Komisyonu:Ekonomik gelişmeyi yadsımayan, ancak dünya çevresini tehdit etmeyen çevre ve enerji politikalarını devam

  terimler Dünyanın Yıllık Hareketi:Dünya ekseni çevresinde hareket ederken aynı zamanda saat ibresinin tersi yönde, Güneş'in çevresin devam

  DİĞER SAYFALAR:

  Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1086

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın