eğitim sitesi

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

  terimlerDoğada Ekstrem Olaylar: Doğa olayları herhangi bir yerde normal sürecini yaşarken bazen bu seyrinin dışına çıkarak o güne kadar görülmeyen ya da çok seyrek gör

  terimlerDoğal Afet: Toplumun sosyoekonomik ve kültürel etkinliklerini büyük ölçüde olumsuz yönde etkileyen, büyük oranda veya tamamen insanların kontrolü dı

  terimlerDoğal Bitki Örtüsü: İklim şartlarına göre, kendiliğinden yetişen bitkilerin oluşturduğu örtüye doğal bitki örtüsü denir.

  terimlerDoğal Döngü: Ekosistemlerin içinde ya da ekosistemler arasında oluşan süreçler.

  terimlerDoğal Kaynak: 1- Doğada bulunan, oluşmasında insanların rolü olmamış, işletildiğinde gelir getiren kaynaklar. 2- Doğada bulunan ve doğal yollarla olu

  terimlerDoğal Ortam: Canlı ve cansız varlıkların oluşturduğu ortama yada çevreye doğal ortam denir.

  terimlerDoğal Radyasyon: Esas olarak toprakta ve kayalarda ayrışan uranyumun yol açtığı, radon gibi gazlar çıkaran radyasyon.

  terimlerDoğaya Uyum Projesi: Doğal çevreyi korumaya yönelik projelerdir.

  terimlerDolin: Kalker platolar üzerinde görülen, oval şekilli erime çukurluklarıdır. Genellikle derinlikleri az, genişlikleri fazladır. Türkiye'de özellik

  terimlerDolu: Bulutlardaki su damlacıklarının, bulut içinde aniden yükselerek - °C'lerde donmasıyla oluşan buz parçalarına dolu denir.

  terimlerDolunay: Ay' ın Dünya'dan görülen yüzünün tümüyle aydınlık olması

  terimlerDon: Sıcaklığın donma noktasının altına düşmesi yüzünden suyun durumunu değiştirmesi, katılaşması olayı.

  terimlerDon Olayı: Havanın açık ve durgun olduğu kış gecelerinde aşırı ısınma nedeniyle toprak donar. Don olayı tarımsal üretime büyük ölçüde zarar ve

  terimlerDonmuş Toprak (Tjale): Kutba yakın enlemlerde görülen, toprağın sürekli donmuş bulunduğu yer.

  terimlerDoruk: Bir dağın ya da dağ sınırının en yüce, yüksek noktasına doruk (zirve) denir.

  terimlerDoymamış Hidrokarbon: Molekülünde iki ya da daha fazla karbon-karbon çoklu bağları içeren hidrokarbon.

  terimlerDönence: 23° 27' Kuzey ve Güney enlemlerine verilen isim. Güneş ışınlarının Kuzey ve Güney Yarım Küre'de dik açıyla düştüğü en son enlemlerd

  terimlerDördüncü Zaman (Kuaterner): Günümüzden 2 milyon yıl önce başladığı ve hala sürdüğü varsayılan jeolojik zamandır. Zamanın önemli olayları :İklimde büyük deği

  terimlerDöviz: Yabancı ülke parası

  terimlerDrenaj: 1- Akaçlama. Bataklığın suyunu boşaltma, kurutma. 2- Topraktaki fazla suyun kontrol altına alınarak belirli yollarla akıtılması.

  terimlerDrenaj Sistemi: Yüksek taban suyu düzeyini düşürmek için açılan, ana nehirle bağlantısı olan kanalların oluşturduğu sistem.

  terimlerDulda: Rüzgâra açık olmayan yamaç.

  terimlerDuvar ve Atlas Haritaları: Eğitim ve öğretim amacına yönelik haritalardır. Ölçekleri 1 / 1.100.000'dan daha küçüktür. Dünya'nın tümünü, kıtaları veya ülkeler

  terimlerDüden: Kalkerli arazide erime ile oluşan daire biçimli kapalı çukurluklara düden denir. Düdenler yer altı sularını birbirine bağlayan kanallardır.

  terimlerDünya: Güneş Sistemi'nin gezegenlerinden biridir ve Güneş'e olan uzaklığı bakımından 3. Sırada bulunur.

  terimlerDünya Çevre ve Gelişme Komisyonu: Ekonomik gelişmeyi yadsımayan, ancak dünya çevresini tehdit etmeyen çevre ve enerji politikalarının benimsenmesi gerektiğini savunan Birleşmi

  terimlerDünyanın Yıllık Hareketi: Dünya ekseni çevresinde hareket ederken aynı zamanda saat ibresinin tersi yönde, Güneş'in çevresinde de döner. Bu hareketini elips bir yörün

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   8 9 10 11 12 13 14   SONRAKİ   »»

  Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1086

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın