Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Çizgisel (Linear) Nedir? Çizgisel (Linear) Hakkında Kısaca Bilgi

Çizgisel (Linear) Terimi Hakkında Bilgiler

Çizgisel (Linear)Sanat Terimi Olarak Çizgisel (Linear):
1- Bir yüzey üzerinde bir çizgi doğrultusunda yapılmış ya da düzenlenmiş betileri ve ya öğeleri niteler.

2- İnce kontur çizgileriyle oluşturulmuş betileri ve bu tür betileri içeren resimsel yapıtları niteler.

 

  Benzer Sanat Terimleri:

  box Yontu: Taş, tunç, mermer, kil, alçı gibi maddelerin yontularak kalıba dökülerek ya da yoğrulup pişirilerek ve buna benzer diğer yöntemlerle oluşturulan yapıt devam et

  box Alem: 1. Osmanlı mimarisinde; kubbe, tonoz ve minare gibi ögelerin tepe noktalarında yer alan hilal biçiminde tepelikli; tunç, bakır ya da pirinçten yapılmı devam et

  box Hünkâr Kasrı: Padişahlara mahsus küçük donanıma sahip camiye bitişik odalardır. devam et

  box Kavsara: Taçkapı, mihrap gibi yerlerin yarım kubbeye benzeyen üst bölümü. devam et

  box Gliptic: 1- Sözcük anlamı; boşaltmak, kazımak olup, genellikle taş işçiliğinde kullanılır. 2- Mühür kazıma. devam et

  box Düalizm: İkicilik. İkili yapı. Aynı ekonomide iki ayrı iktisadi yapı veya piyasanın bir arada bulunması. devam et

  box Abstrak Sanat: Soyut sanat. devam et

  box Stucco (Stuk): Alçı yoğunluklu süsleme tekniği. devam et