Eğitim Sitesi

Cismanî Zarar Nedir? Cismanî Zarar Hakkında Kısaca Bilgi

Cismanî Zarar Terimi Hakkında Bilgiler

Cismanî ZararHukuk Terimi Olarak Cismanî Zarar:
Kişinin vücut bütünlüğüne verilen zarar.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Müteveffâ: vefat etmiş; miras bırakan devam et

  box Tağyir: başkalaştırma; değiştirme; bozma tahakkuk gerçekleştirme; gerçekleşme devam et

  box Vaz-ı Kanun: Yasa koyucu devam et

  box Zevciyyet: kocalık,karılık; karı-kocalık; eşlik devam et

  box Adem-i Merkeziyet: Yerinden yönetim. devam et

  box Davaname: Cumhuriyet savcısının konuyu ilgilendiren ancak ceza davası niteliği taşımadığı için hukuk mahkemelerinde görülecek olan davayı açtığı belge. devam et

  box İttihâz: Edinme; edinilme; kabul etme; sayma; tutma; alma devam et

  box İrat Senedi: Bir alacak nedeniyle üzerinde gayrimenkul mükellefiyeti kurulan bir taşınmazın değerinin, taşınmazdan ödenmesi gerekli bir para borcu biçiminde bağıms devam et