Eğitim Sitesi

Cism-i câmid Nedir? Cism-i câmid Hakkında Kısaca Bilgi

Cism-i câmid Terimi Hakkında Bilgiler

Cism-i câmidHukuk Terimi Olarak Cism-i câmid:
cansız cisim

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Vâki: Vuku bulan, olan, olmuş. devam et

  box Adem-i Selahiyet: Yetkisizlik devam et

  box Şahsi edim: Borçlunun bizzat bedeni ya da fikri gücü ya da yeteneği ile icra edeceği edim türü. devam et

  box Mümteni: çekinen; imtina eden; olamaz; devam et

  box Resim: Devlet daire ve kurumlarında görülen hizmet ve yapılan giderlerin karşılığı olarak, sadece o işle ilgisi bulun devam et

  box Salahiyetname: Temsilciye verilen yetkiyi üçüncü şahıslara ispatlaması için verilen yazılı belgedir devam et

  box Yargı Yeri: Mahkeme devam et

  box Erbâb-ı vukuf: bilirkişiler devam et