Eğitim Sitesi

Ciro Nedir? Ciro Hakkında Kısaca Bilgi

Ciro Terimi Hakkında Bilgiler

CiroHukuk Terimi Olarak Ciro:
1- Bir senet veya havalenin alacaklı tarafından diğeri namına çevrilmesi ile üzerine buna dair şerh verilmesi.

2- Çifte yetki veren havale; ticari senedin, arkasına yazılan yazı veya imza ile başkasına devri.

 

CiroEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak Ciro:
1- Çekin arkasının imzalanarak, lehtar tarafından başkasına devredilmesi işlemi.

2- Bonodan doğan hakların bir başka kimseye senet sahibi tarafından devredilmesi.

3- Bir şirketin bir yıllık iş hacmi olarak tanımlanabilir.

 

CiroTurizm ve Otelcilik Terimi Olarak Ciro:
1. Hak sahibince değerli evrakın arkasına atılan bir imza veya yazılan bir ifade ile söz konusu evraktan doğan hakların başkasına devrini sağlayan işlem.
2. İş hacmi (turnover)
3. Döner sermayenin miktarı X devir sayısı

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Alâik: Alakalar devam et

  box Bîtâp: bitkin; güçsüz; takatsız; yorgun devam et

  box Halel: bozma; bozukluk; eksiklik; zarar devam et

  box Atî: gelecek; gelen (kişi veya şey); gelecek zaman; istikbal devam et

  box Mesmu: dinlenen; dinlenebilir; karar için incelenebilirş devam et

  box Tahliye taahhütnamesi: Kiracının, kiralananı belli bir tarihte boşaltacağına ilişkin yaptığı yazılı irade beyan&# devam et

  box Defâtir: defterler; birlikte dikilmiş kağıtlar devam et

  box İstinkâf: Çekimser kalma; çekinme; geri durma; sakınma devam et