Eğitim Sitesi

Ciro Nedir? Ciro Hakkında Kısaca Bilgi

Ciro Terimi Hakkında Bilgiler

CiroHukuk Terimi Olarak Ciro:
1- Bir senet veya havalenin alacaklı tarafından diğeri namına çevrilmesi ile üzerine buna dair şerh verilmesi.

2- Çifte yetki veren havale; ticari senedin, arkasına yazılan yazı veya imza ile başkasına devri.

 

CiroEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak Ciro:
1- Çekin arkasının imzalanarak, lehtar tarafından başkasına devredilmesi işlemi.

2- Bonodan doğan hakların bir başka kimseye senet sahibi tarafından devredilmesi.

3- Bir şirketin bir yıllık iş hacmi olarak tanımlanabilir.

 

CiroTurizm ve Otelcilik Terimi Olarak Ciro:
1. Hak sahibince değerli evrakın arkasına atılan bir imza veya yazılan bir ifade ile söz konusu evraktan doğan hakların başkasına devrini sağlayan işlem.
2. İş hacmi (turnover)
3. Döner sermayenin miktarı X devir sayısı

 

  Benzer Turizm ve Otelcilik Terimleri:

  box Cüzzi: Düşük bir miktar devam et

  box Nizâm-nâme: tüzük devam et

  box Tutanak: Zabıt, zabıtnâme. Bir toplantı ve duruşma ile sorgulama sonunda düzenlenen resmî nitelikli tutanak. devam et

  box Taammüt: İşlenecek bir suçu önceden planlayarak, planlı bir biçimde, tasarlayarak. devam et

  box Münakasa: Artırma ve eksiltme. devam et

  box Islah: düzeltme; davada tarafça düzeltme; iyileştirme; iyi bir hale getirme devam et

  box Şahsı âhar (âher): Başkası; üçüncü kişi devam et

  box Şefi: Şufa (önalım) hakkı bulunan kişi; önalımcı devam et