Eğitim Sitesi

Ciranta Nedir? Ciranta Hakkında Kısaca Bilgi

Ciranta Terimi Hakkında Bilgiler

CirantaHukuk Terimi Olarak Ciranta:
Bir senedi ciro eden, aktaran kimse

 

CirantaEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak Ciranta:
Emre muharrer senedin arkasını imzalayarak, bir başkasına devreden kişi.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Uygulama imar plânı: Onaylı halihazır haritalar üzerinde, varsa kadastral durumu işlenmiş olarak, nazım imar plân esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalar devam et

  box Kazaî karar: yargısal karar devam et

  box Veto Hakkı: Bir olayı veya kararı kabul etmeme, reddetme hakkı. devam et

  box Gizlilik dereceleri: Yetkisiz kimselere açıklanması sakıncalı görülen bilgilerin önem derecesine göre sıralanması ve adlandırılması. devam et

  box Devletleştirmek: Kamu yararı için devlete mal etmek, devlet eliyle işletmek, kamulaştırmak. devam et

  box Akarâtı mevkufe: vakfedilmiş, gelir getiren mallar devam et

  box İbraname: Aklama belgesi, ibra belgesi devam et

  box Erbâb-ı vukuf: bilirkişiler devam et