Eğitim Sitesi

Çıplak Nedir? Çıplak Hakkında Kısaca Bilgi

Çıplak Terimi Hakkında Bilgiler

ÇıplakTarih Terimi Olarak Çıplak:
1- Tersane mensuplarından bir kısmına verilen unvan idi. 2- Yeniçerilerde hizmete girmek üzere nöbete soyunan neferler için kullanılan bir deyim.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Sübvansiyon: Bir ürüne vb. devletçe yapılan yardım. devam et

  box Kayyum: Belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse, hizmetli. devam et

  box Töre: Bir toplulukta benimsenmiş yerleşmiş kuralların, gelenek ve göreneklerin, ortak alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü. Orta Asya Türk devletlerinde devam et

  box Kavas: 1- Eskiden vezirlerin maiyetinde bulunan silâhlı muhafızlar. 2- Elçilik ya da konsolosluklarda çalışan hademe, yasakçı. devam et

  box Barbar: 1-Uygarlaşmamış. 2-Romalıların, Roma İmparatorluğu sınırları dışındaki kavimlere verdikleri isim. devam et

  box Hirfet: Kunduracılık, duvarcılık, demircilik, marangozluk, dokumacılık ve bunun gibi küçük el sanatlarına verilen genel ad. devam et

  box Alemdar: Bayraktar. Bayrak taşıyan. devam et

  box Yıllık (Anal): Yaşanan olayların günü gününe kaydedildiği belgelere denir. devam et