Eğitim Sitesi

Cins Adı Nedir? Cins Adı Hakkında Kısaca Bilgi

Cins Adı Terimi Hakkında Bilgiler

Cins AdıTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Cins Adı:
Bir türün tamamını ya da bir tanesini belirten ad.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Hikâye Birleşik Kipi: Fiil kipinin gösterdiği oluş ve kılışın geçmiş zamanda gerçekleştiğini bildiren birleşik çekim türü. Asıl fiilin kipleri ile -i fiilinin görülen geçmi devam et

  box Zarf Tümleci: Cümlede yüklemin anlamını zaman, tarz, ölçü, yer, yön vb. bakımlardan daha belirgin duruma getiren, sınırlayan, kelime ve kelime gruplarından oluşan t devam et

  box Belirtili Nesne: Geçişli eylemi tümleyen ve belirtme durumunda bulunan tümleç. devam et

  box Yüklem: 1. Cümlede iş, oluş, hareket, kısaca yargı bildiren sözcük veya söz grubudur. Bu tanıma dayalı olarak yüklemin iki şekilde karşımıza çıkabileceğine di devam et

  box Yardımcı Ünlü: İki ünsüzün bir araya gelmesini sağlayan" ı, i, u, ü" ünlüleri. devam et

  box Jargon: Belli ve dar kesim arasında kullanılan yapay dil. devam et

  box Bağlama Grubu: Bağlaçlar ile birbirine bağlanmış ad veya ad soylu kelimelerin oluşturduğu kelime grubu: Anne ile baba, para ve zenginlik şeref ve haysiyet vb. devam et

  box Şiirsel İşlev: Şiirsel metinlerde kullanılan dil. Sanatsal işlev. devam et