Eğitim Sitesi

Cihangir Nedir? Cihangir Hakkında Kısaca Bilgi

Cihangir Terimi Hakkında Bilgiler

CihangirTarih Terimi Olarak Cihangir:
Dünyanın büyük bir bölümünü eline geçiren kimse.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Menşur: Genellikle serdarlık, Kırım Hanlığı, vezirlik, kazaskerlik, Eflak ve Boğdan Voyvodalığı ile beylerbeyliği gibi yüksek görevlere atananlar için çıkar devam et

  box Ağa Kapısı: Yeniçeri ağalarının bulunduğu resmî daire. devam et

  box Kamu: Bir ülkedeki halkın bütünü. devam et

  box Oyma: Oyulmuş figür veya desenler. devam et

  box Kopuz: Eski Türk şairlerinin kullandıkları saz. devam et

  box Nişantaşı: Padişah, şehzade ve tanınmış okçuların attıkları okların düştükleri yere dikilen taş. (Bu taşların üzerine ok menzili, atış tarihi, atan kimsenin adı devam et

  box Mangır: Osmanlı Dönemi'nde kullanılan iki buçuk para değerindeki bakır sikkedir.(Mangır: Bakır) devam et

  box Acemi Ocağı: 1-Osmanlı Devleti'nde Kapıkulu askerlerinin ilk eğitildikleri kurumdur. I. Murat Devri'nde Gelibolu'da kuruldu. Önceleri savaş tutsaklarından seçile devam et