Eğitim Sitesi

Cihan Nedir? Cihan Hakkında Kısaca Bilgi

Cihan Terimi Hakkında Bilgiler

Cihanİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Cihan:
Dünya.

 

CihanGenel Türkçe Terimi Olarak Cihan:
Evren, alem, dünya.

 

  Benzer Genel Türkçe Terimleri:

  box Masuniyet: Korunmuş olma durumu. Dokunulmazlık. devam et

  box Asi: Devlet yasalarına karşı gelen, isyan eden. devam et

  box Eksarh: 1- Doğu Kilisesinde başpapaza verilen san. 2- Bizans imparatorluğunun, Afrika ve italya'daki valilerine verilen ad. devam et

  box Mahkûm: Boyun eğme zorunda olan. Hükümlü, hüküm giymiş. devam et

  box Kolan: At, eşek vb. hayvanların semerini veya eyerini bağlamak için göğsünden aşırılarak sıkılan yassı kemer. devam et

  box Rücu: 1- Bir kişinin, hukuken diğerinin yerine geçerek üçüncü kişilere karşı onun haklarını ve sorumluluklarını devralması durumu. 2- Geri dönme, sözünü devam et

  box Yasama: Yasa koyma, yasa yapma. devam et

  box İstiklal Mahkemesi: Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çabuk ve etkili bir biçimde işlemesini sağlamak için Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu özel mahkeme. (Başkanları, savcıla devam et