Eğitim Sitesi

Çift sayılar kümesi Nedir? Çift sayılar kümesi Hakkında Kısaca Bilgi

Çift sayılar kümesi Terimi Hakkında Bilgiler

Çift sayılar kümesiMatematik-Geometri Terimi Olarak Çift sayılar kümesi:
Ç={….,-4,-2,0,2,4,6,8,.........} şeklinde gösterilir.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box Sıralama Bağıntısı: Yansıma, ters simetri ve geçişme özelikleri olan bağıntı. devam et

  box Paralelyüz: Tüm yüzleri paralelkenar olan prizma. devam et

  box : Her bakımdan tıpatıp aynı veya birbirine çok benzeyen iki nesneden her biri. devam et

  box Düzgün Prizma: Tabanları düzgün çokgen olan bir dik prizma. devam et

  box Hiperbol: Düzlemde verilen iki noktaya uzaklıkları farkı sabit olan noktaların geometrik yeri. devam et

  box Modüler Aritmetik: 1- m > 1 ve m doğal sayılar kümesinin bir elemanı olarak, tamsayıların m ile bölümünden kalan sınıfları ile yapılan aritmetiktir. 2- Tam sayıların devam et

  box Düzine: Aynı cins on iki varlıktan oluşan çokluğa denir. devam et

  box Anket: Veri toplamada kullanılan ölçme aracı. devam et