Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Çift Baralı ve Transferli Sistem Nedir? Çift Baralı ve Transferli Sistem Hakkında Kısaca Bilgi

Çift Baralı ve Transferli Sistem Terimi Hakkında Bilgiler

Çift Baralı ve Transferli SistemElektrik Terimi Olarak Çift Baralı ve Transferli Sistem:
İki ana bara ve bir transfer fiderinden oluşan bara düzenidir.

 

  Benzer Elektrik Terimleri:

  box Üretim: Taşkömürü, Linyit, Bitum, Fuel-Oil, Petrol, Benzin, Mazot, Jeotermal, Doğal Gaz, Rüzgar, Gel-Git, Güneş, su tribünlerine akuple generatör, trafo grubu devam et

  box Efektif Değer: Elektrik-Elektronik devrelerinde Akım ve Voltaj Dalgalarının Pik değerlerinin (BIL) 0,7 katı olan ve cihaz, teçhizat vs. malzemenin etiketleri üzerind devam et

  box Alınabilir Güç: (Available capacity) İletim tesislerinde herhangi bir kısıt olmaksızın, herhangi bir zamanda bir üretim tesisinin çalıştırılabileceği kapasite. devam et

  box PPA: Power purchase Agreement. Enerji Alış Sözleşmesi. devam et

  box Enerjinin Dönüştürülmesi: Belli biçimdeki enerjinin, fiziksel durumu değişerek üretimi ya da yeniden elde edilmesidir. (örnek:Kömürden sıvı maddeler elde edilmesi). devam et

  box Alıcı (Almaç): Elektrik enerjisiyle çalışan makine ve cihazların genel adıdır. devam et

  box Tarife Dışı Müşteri: Tüketiciye Satış Hizmeti Sağlayıcılarından birinden, TEDAŞ'ın ve/veya DHS'lerin birinin ve/veya TEİAŞ'ın standart hükümlerine göre değil, özel anlaşma devam et

  box Yan Hizmetler Anlaşması (YHA): MAMS ve/veya ESİ tarafından, kullanıcılardan yan hizmetlerin satın alınmasına ilişkin anlaşma. devam et