Eğitim Sitesi

Çift Baralı Sistem Nedir? Çift Baralı Sistem Hakkında Kısaca Bilgi

Çift Baralı Sistem Terimi Hakkında Bilgiler

Çift Baralı SistemElektrik Terimi Olarak Çift Baralı Sistem:
İki ana bara ve Bar Bağlayıcılı Bara düzenidir.

 

  Benzer Elektrik Terimleri:

  box İletim: Elektriğin nihai tüketiciye veya dağıtıcılara ulaştırılması amacıyla yüksek gerilim enterkonnekte sisteminden nakledilmesi. devam et

  box Tek Devreli Hat: Tek devreli elektrik hat dır. devam et

  box Enerji Dış Satımı: Ülke dışına satımı yapılan enerji miktarıdır. devam et

  box PPA: Power purchase Agreement. Enerji Alış Sözleşmesi. devam et

  box TUİSO: Türkiye Ulusal İletim Sistemi Organizasyonu. devam et

  box Net Üretim: Santral çıkışında ölçülen elektrik enerjisidir. (iç ihtiyaç hariç) devam et

  box Yük Düşme: Üretim Grubunun üretmiş olduğu yükün bağlı bulunduğu şebekede daha alt bir seviyeye indirgemesi durumudur. devam et

  box Kok Gazı: Koklaştırma fırınlarında oluşan yanıcı gazlardır. devam et