Eğitim Sitesi

Çift Aharlı (Çiftali) Nedir? Çift Aharlı (Çiftali) Hakkında Kısaca Bilgi

Çift Aharlı (Çiftali) Terimi Hakkında Bilgiler

Çift Aharlı (Çiftali)Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Çift Aharlı (Çiftali):
Üzerine iki veya daha çok ahar sürülmüş kâğıda çift âharlı denir. Buna kısaltılarak Çiftâli de denilmiştir.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Celil: Celî yazının Abbasiler dönemindeki adı. devam et

  box Altın Cetvel: Yazma sayfalarında metin çevresine çizilen altına cetveldir. Bunlara siyah tahrir çekilir. devam et

  box Minkaf: Mıskale ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Altın: Tezhib sanatının başlıca malzemesidir. Bugün tezhib sanatı ile uğraşan müzehhibler altını varaklar halinde hazır temin etmektedirler. Eski olan altını devam et

  box Perdaht Yolu: Yazma kitapların başlıklarıyla levhaların kenarındaki süslere verilen ad. devam et

  box Vâsıti: Kamış kalemlerin iyi cinsinden birine verilen ad. devam et

  box Ahenk: Harflerin yapılarının, estetik ölçülerinin, hem münferit hem de diğer harflerle uyum içerisinde olmasıdır. Bunlar da tenasüp ve terkiple ifade olunmuş devam et

  box Çifte Aharlı Kâğıt: İki yüzüne ahar sürülmüş kâğıtlara verilen ad. devam et