Eğitim Sitesi

Ceza Puanı Uygulaması Nedir? Ceza Puanı Uygulaması Hakkında Kısaca Bilgi

Ceza Puanı Uygulaması Terimi Hakkında Bilgiler

Ceza Puanı UygulamasıTrafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Ceza Puanı Uygulaması:
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere, aldıkları her ceza için belirli miktarda ceza puanı verilmesidir. Sürücünün, bir yıl içinde 100 puanı doldurması halinde, sürücü belgesi 2 ay süreyle geri alınır.

 

  Benzer Trafik ve İlk Yardım Terimleri:

  box Pedal: Bisiklet vb. bir araçta ayak gücüyle hareketi sağlayan düzen, ayaklık. devam et

  box Anket: Konuyla ilgili bilgilerin özgün yazılı sorular yoluyla ve bir mülakatçı aracılığıyla kişilerden elde edilmesi esasına dayalı bir veri toplama biçimi. devam et

  box Tanı: Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama, teşhis. devam et

  box Denetim: Bir olay ya da işlemin, yürürlükteki yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgelere göre yapılıp yapılmadığının incelenmesi, yoklanması ve soruşturulması işi. devam et

  box Komisyon: Bir işte aracılık yapan kimseye bırakılan yüzde. devam et

  box Plaka: Kamyon, otomobil vb. kara taşıtlarına takılan numara levhası. devam et

  box Hekim: İnsanlardaki hastalıkları teşhis ve onları ilaçlarla veya bazı araçlarla tedavi eden kimse, doktor, tabip. devam et

  box Usul: Bir amaca erişmek için izlenen düzenli yol, tutulan yol, yöntem. devam et