Eğitim Sitesi

Ceza Fişi Nedir? Ceza Fişi Hakkında Kısaca Bilgi

Ceza Fişi Terimi Hakkında Bilgiler

Ceza FişiHukuk Terimi Olarak Ceza Fişi:
Kesinleşen kararların türü ve miktarına ilişkin adli sicil (sabıka) kayıtlarına işlemek üzere düzenlenen ve adli sicile sevk edilen evrak.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Şümul: Kapsam; içine alma; kapsama devam et

  box Danıştay: İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii ve kanunla gösterilen belli d devam et

  box İhtiva: İçine alma, içinde bulundurma, içerme devam et

  box Ön sözleşme: gelecekteki bir sözleşmenin gerçekleştirilmesi amacıyla geçici olarak yapılan sözleşme, akit vaadi devam et

  box Azâ: uzuvlar; üyeler; organlar devam et

  box Davayı Nakzen Görmek: Yargıtay tarafından bozulan bir karar üzerine bozma sebeplerini de göz önünde tutarak davaya yeniden bakmak. devam et

  box Mazhar: erişen; bir şeyden yararlanma; ulaşma devam et

  box Daimi Arama: Faili bulunamayan suçların araştırıldıkları dosyalara verilen isim. devam et