Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Çevre Hukukunun Ana İlkeleri Nedir? Çevre Hukukunun Ana İlkeleri Hakkında Kısaca Bilgi

Çevre Hukukunun Ana İlkeleri Terimi Hakkında Bilgiler

Çevre Hukukunun Ana İlkeleriHukuk Terimi Olarak Çevre Hukukunun Ana İlkeleri:
Sürdürülebilir kalkınma, ihtiyat ilkesi, kirleten öder ilkesi, entegrasyon ilkesi, önleme ilkesi ve katılım ilkesi çevre hukukunun temel ilkelerini oluşturmaktadır. Çevre hukukuna temel oluşturan bu ilkeler, çevre hukukunun bağımsız bir dal olarak gelişmesinde ve kendine özgü bir karakter kazanmasında önemli bir rol üstelenmektedir. Bu ilkeler, bir bütünlük ilişkisi içinde yer almakta olup birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Bu ilkeler, gerek ulusal gerek bölgesel gerekse de uluslar arası birçok metne yansıtılmıştır. Çevrenin korunmasını konu edinen yasaların hazırlanması sürecinde bu ilkelerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu ilkeler ayrıca, yargı organları dahil olmak üzere tüm kamu makamları için bir kılavuz işlevi görmektedir.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İlmühaber: Belge; birinin herhangi bir durumunu (örneğin ikametgahını) gösteren durum belgesi devam et

  box Âriyeten: Emaneten devam et

  box Fiil Ehliyeti: Bir kişinin kendi fiil ve işlemleriyle kendi lehine haklar, aleyhine borçlar. fi-l-vâki devam et

  box Tapu: Bir taşınmazın üstündeki mülkiyet hakkını gösteren belge. devam et

  box Tenmiye: nemalandırma; artırma; işletme devam et

  box Alâkadar: ilgili; ilişkili devam et

  box Akd-i Muvazaa: Karşılıklı ödün verilerek yapılan akit, anlaşma, sözleşme devam et

  box İcâre-i müeccele: Sonradan alınacak kira devam et