Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Çevre Hukukunun Ana İlkeleri Nedir? Çevre Hukukunun Ana İlkeleri Hakkında Kısaca Bilgi

Çevre Hukukunun Ana İlkeleri Terimi Hakkında Bilgiler

Çevre Hukukunun Ana İlkeleriHukuk Terimi Olarak Çevre Hukukunun Ana İlkeleri:
Sürdürülebilir kalkınma, ihtiyat ilkesi, kirleten öder ilkesi, entegrasyon ilkesi, önleme ilkesi ve katılım ilkesi çevre hukukunun temel ilkelerini oluşturmaktadır. Çevre hukukuna temel oluşturan bu ilkeler, çevre hukukunun bağımsız bir dal olarak gelişmesinde ve kendine özgü bir karakter kazanmasında önemli bir rol üstelenmektedir. Bu ilkeler, bir bütünlük ilişkisi içinde yer almakta olup birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Bu ilkeler, gerek ulusal gerek bölgesel gerekse de uluslar arası birçok metne yansıtılmıştır. Çevrenin korunmasını konu edinen yasaların hazırlanması sürecinde bu ilkelerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu ilkeler ayrıca, yargı organları dahil olmak üzere tüm kamu makamları için bir kılavuz işlevi görmektedir.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Balotaj: Bir şeçimde adaylardan hiçbirinin kanunun gerekli gördüğü oyu alamamış olması nedeniyle seçim kimsenin kazanamamış olma hali, bu şekilde seçimin sonuç devam et

  box Haslet: Ahlak, nitelik, huy, mizaç devam et

  box Mer'i: yürürlükte; geçerli devam et

  box Tekabül etmek: karşılamak; karşılık olmak devam et

  box Dernek: Kazanç paylaşmak dışında bir amaçla en az yedi gerçek kişi ile kurulan kişi topluluğu niteliğinde özel hukuk tüzel kişileridir. devam et

  box Vasıl olmak: ulaşmak, erişmek devam et

  box Hakk-ı mürûr: geçit hakkı devam et

  box Mesul: sorumlu devam et